Kan SKL granska?

27.7.2012. Till SKL 581 94 Linköping.
Min fråga är: Skulle SKL, mot ersättning, kunna granska bifogade båda sodor samt besvara frågan:
Anser SKL att den aktuella siffran ”5” är manipulerad och helt eller delvis skriven för hand?
Jag har även frågat Centralkriminalpolisen i Finland och i dag fått svar från kriminaltekniska institutets direktör Erkki Sippola. Jag citerar:
25.7. Hej, Du frågade om finska kriminaltekniska laboratoriet kunde undersöka några handlingar.
Tyvärr kan vi inte ta uppdragen från privata personer. Det är SKL i Linköping som kan fråga ”second opinion” från oss, om dom har undersökt de handlingarna i första hand.
Vänliga hälsningar, Erkki Sippola, direktör, Kriminaltekniska laboratoriet
Sippola öppnar alltså möjlighet för ett samarbete i ärendet.
Jag har även sänt motsvarande förfrågan till den danska ambassaden i Stockholm: som SKL ser är jag angelägen om korrekt info.
Jag önskar nu ett svar från SKL, vilket även tar upp de kostnadsramar som skulle kunna bli aktuella.
Vänlig och angelägen hälsning.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

./. 1 dokument innehållande två papper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"