Kan jag få hjälp från Finland?

18.7.2012.
Till Centralkriminalpolisen
Kriminaltekniska laboratoriet
Box 285
01301 VANDA, Finland.

Mitt namn är Sven Anér, free lance nyhetsjournalist och författare, i bl a ämnet Palmemordet.
Min fråga är: kan Laboratoriet hjälpa mig med en granskning av tre allmänna och offentliga handlingar som jag utfått från den svenska Rikspolisstyrelsen/Rikskriminalpolisen?
En diskussion har uppstått om huruvida viss åverkan skett på ett visst siffertecken, ingående i materialet, och jag ville nu gärna få en second opinion.
De dokument som jag utfått från RPS utgörs av kopior av antingen originalhandlingar eller mellankopior; vilketdera kan jag inte veta. Men den dokumentation jag har framför mig på skrivbordet är den enda som ställs till mitt – och den svenska allmänhetens – förfogande. Skulle Laboratoriet kunna arbeta från det material som jag disponerar, eller önskar Laboratoriet, vid en eventuellt kommande undersökning, tillgång till handlingar som ligger så nära originalen som det är möjligt att komma?
I så fall utgår jag från att den svenska RPS hjälper sina finska kolleger.
Tacksam för svar om huruvida en utredning, utförd av Laboratoriet, skulle kunna utföras enligt dessa riktlinjer. Förutsättningen är givetvis att Laboratoriet kan ta emot en beställning från en svensk journalist. Vänligen berätta också vilka kostnadsramar som kan bli aktuella.
Vänlig och engagerad hälsning!
Sven Anér, Öster Edinge 271, S-740 10 Almunge, Sverige. 0174-500 66

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"