4.7.2012. Uppsala Tingsrätt, FT 3720 Föreläggande:

Jag besvarar det första alternativet:
Radioprogrammet i fråga har utgått för sändning från
Radio 1, Ringvägen 52, 118 67 Stockholm.
En korrekt teknisk beskrivning av det av mig påtalade sändningsavsnittet torde vara:
Radio 1 Aschberg. 20 12 05-29. http//play.radio 1.se/catchup/clip/7075 ca 1.08-1.14
Med ledning av denna information torde sändningsavsnitttet kunna identifieras och avlyssnas.
Jag har informerat Robert Aschberg om att ärendet är anhängiggjort hos Uppsala Tingsrätt, men jag har inte fått kontakt med Aschberg.
Engagerad hälsning

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge 0174-500 66

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"