Fallet Anti Avsan: rättsstaten gör ingenting, riksdagen måste ingripa!

26.9.2013.
Likalydande skrivelser till riksdagens justitieutskott och konstitutionsutskott
Detta är en dubbel larmsignal, till två av riksdagens centrala utskott, JU och KU!
Jag har nyss avsänt skrivelser till JU och KU separat. Jag återkommer nu med denna skrivelse, ställd till båda utskotten. Jag ger en komprimerad bakgrund, samtidigt som jag hänvisar de båda utskotten till bifogad text ”Dekorimamannen”, ett kapitel på sidorna 351-353 i Granskningskommissionens rapport.
Vad kommissionen här skriver – och som i princip torde vara författat av nuvarande JO Hans-Gunnar Axberger, som kommissionens huvudsekreterare - är nära nog det enda vi officiellt fått veta om händelserna vid Dekorima den 28 februari 1986, då Olof Palme sköts till döds.
Redovisningen är hårt komprimerad och är, enligt min bestämda uppfattning, klart partisk; jag ber de båda utskotten själva bilda sig en uppfattning. Kommissionen är klart ovillig att rikta några misstankar mot den av vittnet ”Anki” igenkände mannen från gymet i Upplands-Väsby.
Olle Alsén hade under sitt journalistiska arbete med saken ostridigt, vid besök på gymet, fått en passbild av Avsan identifierad som föreställande en person med direkt knytning till gymet. Anki kände igen gym-mannen vid Dekorima, varför stor, kanske total, möjlighet föreligger att gymmannen är Anti Avsan vid Dekorima.
Som synes av kommissionens framställning håller kommissionen, och förmodligen också utredande polis, frågan öppen. En helt avgörande brist i utredningen är att Avsan aldrig konfronterades med Anki och Anneli, vare sig live eller via visade bilder. Polisen har aldrig visat upp någon ytterligare person som skulle kunna tänkas vara igenkänd av framför allt Anki. Allt pekar, enligt min bestämda uppfattning, på att det var Anti Avsan som befann sig vid Dekorima sekunderna före mordet, och allt pekar också på att det var Avsan som sköt det dödande skottet.
Som framgår av kapitlet om ”Dekorimamannen” presenteras ”gym-mannen” som både ”undflyende” och som hörd av polis, vilket är svårförståeligt. Avsan hördes av rikskriminalpolisens ordinarie Palmeutredare, enligt uppgift den 14 april 1993, inte av de speciella internutredare som alltid ska utreda misstänkta poliser. Enligt kommissionens korta referat av Avsan-förhöret har förhöret endast presenterat tidigare för polisen allmänt kända uppgifter om Avsan. Förhöret har uppenbarligen, om kommissionens anmärkningsvärt korta referat är korrekt, avhållits endast rent upplysningsvis; Avsan har inte varit misstänkt.
Det nämns vidare att Avsan fått hustrualibi, givetvis av tvivelaktigt värde.
Ja, jag ber kommissionerna själva läsa avsnittet ur kommissionsrapporten. Avslutningsorden
Den i uppslaget förekommande Anti A. har såvitt kan bedömas ingenting med dekorimamannen eller de finska flickorna att göra
framstår som uppseendeväckande; kommissionen har önskat att till varje pris fria Avsan, samtidigt som den avslutningsvis i rapporten skriver att
misstankarna mot Christer Pettersson har successivt stärkts.
När det i dag står helt klart, att misstankarna mot Christer Pettersson var falskeligen fabricerade av polis och åklagare, visar detta ställningstagande att Pettersson under hela det långa kommissionsarbetet framstått som närmast självskriven Palmemördare, medan alla misstankar mot Anti Avsan som Palmemördare viftas bort utan att i egentlig mening ha granskats.

Min sammanställning har sålunda bland annat velat visa att Avsans koppling till statsministermordet aldrig rättsligt prövats, vilket givetvis är djupt anmärkningsvärt, i synnerhet som Avsan i år, 2013, på fråga från en äldre poliskollega om ”det var han som sköt Olof Palme” svarade:
Nä nä, vi har sådan uppbackning att ni aldrig kommer att ta oss!
Ett i alla avseenden märkligt yttrande, som inte avfärdar misstankarna mot Avsan, utan i högsta grad hålls levande av Avsan själv.
Så till juridiken i ärendet, jag ska ta det kort. Avsan är sålunda hörd endast upplysningsvis, aldrig som misstänkt, och han har aldrig behövt medverka vid en vittneskonfrontation av något slag. Rikspolisstyrelsen och RÅ har knappast snuddat vid Avsan.
Det är denna situation som jag anser ohållbar. Jag har i 27 års tid, via ett otal hänvändelser till RPS och RÅ, sökt fästa rättsstatens uppmärksamhet vid fallet, men jag har år från år avfärdats utan motivering. Sakförhållandet belyses utförligt i min bok De sammansvurna, 2011, där hundratals avfärdanden återges.
Den svenska rättsstaten vill inte röra vid Palmemordet, och den vill framför allt inte röra vid Anti Avsan. En drive pågår för närvarande över min blogg
till vilken mina adressater hänvisas. Driven har beteckningen ”Åtala Sven Anér”, och jag har själv anslutit mig, i den absoluta övertygelsen, att den stora möjligheten att ärendet kan gå vidare, är att ärendet, inklusive all hittills hemligstämplad dokumentation, hamnar på rättens bord. Sålunda har inte en rad av de åtta vittnesförhören med Anneli och Anki offentliggjorts, något som jag har kallat för ett hån mot den svenska allmänhet som hålls utanför alla sanna informationer rörande dess statsministers våldsamma död.
Jag menar att en rättegång skulle ge utförliga besked om även andra viktiga delar av det hittills mörka händelseförloppet, bl a Lisbeth Palmes oförklarliga övergivande av Olofs ambulans halvvägs till Sabbatsberg, en händelse som torde vara unik i rättshistorien.
Saken spetsas ju dessutom till på ett mycket kusligt sätt, nämligen av det kända faktum att Anti Harald Avsan i dag är tjänstledig från sin tjänst som rådman vid Stockholms tingsrätt och i stället innehar förtroendeuppdraget att fungera som moderat ledamot av riksdagens justitieutskott; en statsministermördare bereder svenska lagar.
Kan mina adressater samtala med varandra, över utskottsgränserna? Kan ni gemensamt hitta en väg ut ur dagens absoluta stillestånd? Avsan vill inte anmäla mig för förtal, och rättsstaten vill heller inte agera på motsvarande sätt, vilket, menar jag, är skam och nesa för denna rättsstat.
Jag bidrar givetvis på alla sätt med den assistans jag kan ge. Jag önskar era tunga besked i Sveriges ödesfråga!
Tacksam för besked om dnr och handläggare samt en första kommentar!
Sven Anér, 210814-5075, FK, DHS, SJF, SFF, undersökande journalist och författare, från 1948 vid DN och Sveriges Radio-TV, efter 1962 flitigt verksam bl a som författare, i ämnena kärnkraft (motståndare), 8 böcker, ESTONIAS haveri, 2 böcker, samt Palmeärendet, 17 böcker. Aldrig på någon avgörande punkt dementerad av regering eller myndighet.
Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. ./. Excerpt.

Debattinlägg, sänds till Uppsalatidningen, Box 1541, 751 45 Uppsala.
Moderate riksdagsledamoten Anti Avsan har av mig sedan fem år tillbaka kopplats till händelserna vid Dekorima i Stockholms city den 28 februari1986, då någon sköt dåvarande statsministern Olof Palme till döds.
RÅ:s och rikskriminalens utredning av detta mord går mycket långsamt, och jag har nu hos konstitutionsutskottet och justitieutskottet begärt att riksdagen träder in i de insomnade rättsvårdande myndigheternas ställe och ruskar liv i en utredning som i dag inte har styrfart.
Uppklarandet av vårt största och svartaste mord någonsin är en nationell ödesfråga, aktuell inte minst sedan Malmöpolisens register över 5 000 romer har riktat strålkastarna mot polisers sätt att bryta mot grundlagar.
Avsan, tidigare polis, sitter i justitieutskottet och bereder nya lagar åt den svenska allmänheten, kanske jag skulle nämna.
Sven Anér, Uppsala, journalist, författare.

./. Till red: Jag bifogar till redaktionen min inlaga, med bilaga, ställd alltså till KU och JU. Givetvis fritt fram att citera; detta är offentlig handling. Det är svårt att få gehör i de större medierna för text av det här slaget, men Uppsalatidningen agerar ju fritt och bestämmer själv.
Kollegial hälsning


Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

8 kommentarer:

 1. Jag kan faktiskt inte se någonting som skulle peka på att Avsan skulle vara Dekorimamannen. De finska flickorna sa ingenting om att han skulle vara polis, utan snarare tvärtom. Dekorimamannen skulle vara finsk eller åtminstone finsktalande, så att flickorna uppfattade honom som finsk. Avsan har estnisk härkomst. Även om det finns likheter i språken så måste de kunna höra skillnad. Dekorimamannen är endast 170 cm och Avsan är väl kanske 190 cm. Om de uppskattade längden kan han ha varit några cm längre. Om man är skyldig till ett mord vill man knappast synas på en blogg och på TV. Hade det varit Avsan skulle han ha blivit utpekad för länge sedan och det hade hållits ytterligare förhör.

  SvaraRadera
 2. Tänk på att det var ett tag sedan granskningskommissionens betänkande skrevs. Numera är det inte Pettersson man inriktar sig på utan Floberg, som jag uppfattar det. Det svåra är väl att bevisa att han höll i vapnet. Att binda honom till Sveavägen är enklare.

  SvaraRadera
 3. "Den svenska rättsstaten vill inte röra vid Palmemordet, och den vill framför allt inte röra vid Anti Avsan. En drive pågår för närvarande över min blogg
  www.svenanerpalmemordet.blogspot.com,
  till vilken mina adressater hänvisas. Driven har beteckningen ”Åtala Sven Anér”, och jag har själv anslutit mig, i den absoluta övertygelsen, att den stora möjligheten att ärendet kan gå vidare, är att ärendet, inklusive all hittills hemligstämplad dokumentation, hamnar på rättens bord."

  Är den drive Sven talar om egentligen facebooksidan "Polisanmäl Sven Anér!"? Skulle önska att det i så fall rättades i bloggartikeln.

  SvaraRadera
 4. Hur vet du att man inriktar sig på Floberg!? Visa rena fakta på detta tack!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blir svårt att svara när det gäller fakta. Allt jag vet bör jag av olika anledningar inte lämna ut. Ett skäl kan vara att han kanske åker över och skjuter mig eller hämnas på något annat sätt. Det är hans stil. Palmeutredarna vill inte heller att vad som helst lämnas ut. En stämning eller polisanmälan lär vara uteslutet så som sven hoppas när det gäller Anti Avsan.. Han litar inte på myndigheter. Han hatar dem faktiskt. Sedan kan inte utredarna lämna ut alla uppgifter. Men man kan läsa mellan raderna. Om de inte inriktade sig på Floberg vore det rent tjänstefel.

   Radera
  2. I och med att det finns bevis och indicier mot Tom så får man anta att de arbetar med det. Fråga Palmegruppen men det är nog sekretessbelagt. Det skulle vara konstigt om de inte utredde honom.

   Radera
 5. När det gäller Tom så handlar det inte om endast om det vanliga, som att han liknar fantombilden, liknar grandmannen, har en magnumrevolver, hatar Palme. Det stämmer, men det finns så mycket mer. Han har kommit med antydningar om att han är skyldig. Det blir för långt om jag tar upp det här. Han har skrutit hos polisen om att han mördade Palme. Erkännandet tog han tillbaka när det började bli allvar. Mördaren borde ha dödat i något sammanhang tidigare. Tom är jägare och han har dödat i krig i Beirut. Han var med i Vietnam också men det var på slutet eftersom han var så ung. Det var lugnt och knappt något hände. Att ha en magnumrevolver behöver inte betyda att man är skyldig. Men mördaren borde ha använt en magnumrevolver tidigare och inte för första gången vid mordet. Så man bör även kolla dem som har fel sorts revolver. Dessutom kanske kulorna är utbytta. Tom och Stellan Åkebring har sagt det. Tom var i Stockholm den kvällen och det möjliggör mordet. Efter mordet var han med och firade och drack champagne. På foton på internet ser Tom riktigt gullig ut. Men jag känner en annan sida av honom. Han kan vara brutal och hämndlysten.

  SvaraRadera
 6. En sak till när det gäller Tom. Han har polisbehörighet och har arbetat i säkerhetsföretag. Han är van vid att skugga personer.

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"