Stockholms Stad: begäran om utfående av allmänna handlingar! PS 7.10, ändrad begäran. Önskar svar! SA.

28.9.2013.
Till Stadsarkivet Stockholm.
Undertecknad Sven Anér begär härmed att i papperskopior utfå
de 50 första sidorna ur handlingen Ai (möjligen A 1)F 3. B5, ingående i den nu aktuella ”Zigenarundersökningen”.
Jag har hastigt nedskrivit handlingens nummerbeteckning från min TV-skärm då ”zigenar”-inslaget visades i Rapport i dag kl 19.30. Jag räknar med arkivets obyåkratiska hjälp att ta fram och sända mig de begärda sidorna. Skulle något krångla, ring mig!
Jag önskar ett myndighetsbeslut, som i förekommande fall kan överklagas.
Medlägg faktura, sänd ej som postförskott, vilket försenar och fördyrar.
Jag tackar på förhand och räknar med snabb handläggning.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
7.10.2013. Jag har i ärendet fått en påringning av en tjänsteman vars namn jag ej uppfattade. Vi enades om att arkivet skulle sända mig 50 ur registret slumpvis uttagna handlingar ur ”zigenarregistret” med alla identifieringsmöjligheter borttagna, men jag hör ingenting från Arkivet, jag har inte ens ett dnr. Jag önskar nu omedelbar skriftlig reaktion jämte begärda handlingar,
Jag efterlyser vidare:
Handlingar som kan skildra den grupp-/klassundervisning som på 1970-talet ägde rum i Rinkeby/Tensta, varvid vanliga folkskollärare fick ta hand om enbart romska barn och ungdomar.
Jag önskar i papperskopior utfå även detta material, om det finns nos arkivet.
Sven Anér
7.10.13. Jag önskar skriftligt besked även i detta ärende – kan Arkivet efterhöra hos Stockholms skoldirektion, tack! SA

Vänlig hälsning avseende båda ärendena, vilka sorterar under grundlag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"