RÅ och Rikskrim: utred Avsans hemliga ”MOP86”, ”Föreningen Mordet på Olof Palme” och ”Stockholms Försvarsskytteförening”! JU och KU: granska!

28.9.2013. Till RÅ och rikskrim, till JU och KU.
8.10.2013. Angelägen påminnelse!
Jag anmodar mina adressater att ur min bok Palmemordet: Affären Anti Avsan, 2:a upplagan, läsa sidorna 109 och 111 samt sidan 151.
På de båda förstnämnda sidorna behandlar ”Anita, Tina och Asta”, dvs Anti Avsan, ”Föreningen Mordet på Olof Palme”, förkortad MOP86. Benämningarna måste tydas som ”Föreningen för mordet på Olof Palme”. I annat fall skulle denna förening, som av allt att döma existerar ännu i dag, ha fått namnet ”Föreningen till minne av mordet på Olof Palme”.
Jag begär omedelbar utredning.
På sidan 151 i samma bok återges medlemslista för Stockholms Försvarsskytteförening”, 18 namn, bland andra ”Avsan, Anti” och ”Östling, Carl”. Mycket pekar på att ett antal av namnen på Försvarsskytteföreningens lista återfinns även på medlemsförteckningen för MOP86; i varje fall finns sålunda Avsan inom båda föreningarna, Avsan antagligen som ordförande för den sistnämnda.
Läs noggrant ur min här excerperade bok, där ytterligare info ges om båda föreningarna.
Speciellt till JU och KU:
Att ingen djupgående utredning gjorts beträffande bakgrunden till dessa båda enligt min mening ytterst märkliga föreningar är givetvis uppseendeväckande. Har båda dessa föreningar redan före mordet funnits etablerade, under ledning av Anti Avsan resp av Carl Östling?
Förbereddes mordet på Olof Palme via de båda föreningarna?
Jag ber mina fyra adressater svara.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

-/- Bil. (Ej på bloggen!)
8.10.2013. Jag efterlyser svar, RÅ och rikskrim!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"