Västerortspolisen: Fråga Leif GW!

9.5.2011. Västerorts polismästardistrikt, Fax 08-82 37 64.

Jag noterar telefonsamtal i dag på förmiddagen från distriktet; jag uppfattade ej namnet.

Jag är givetvis förvånad över polismannens begäran att jag skulle lämna ut namnet på mina uppgiftslämnare. Denna begäran strider mot grundlagen, och jag överväger vilka åtgärder jag kommer att vidta. Jag lämnar inte ut namnen på mina uppgiftslämnare.

Däremot lämnar jag gärna ut namnet på den person som sitter inne med stora delar av den aktuella sanningen kring Anti Avsan/Catrine da Costa, nämligen professor Leif GW Persson, som dock hittills har förträngt all dylik information.

Sålunda har Persson inte låtit registrera bifogade brev från mig av den 19.8.2010, och han har heller inte på minsta sätt arkiverat de uppgifter som inkommit till TV 3:s ”Efterlyst”. I vilken utsträckning sådan skyldighet åligger Persson i hans egenskap av tillfällig TV-medarbetare resp anställd tjänsteman vid RPS vet jag inte; jag tror inte att saken är utredd. Men jag kan inte undgå attt notera att personer som ringer till ”Efterlyst” får uppfattningen att de därmed också har talat med polisen. Detta är ett område som, menar jag alltså, borde noga utredas och förses med noggrann gränsdragning.

Men, som sagt: hör med Leif GW Persson, han är i sin egenskap av RPS-tjänsteman givetvis skyldig att samarbeta och berätta sanningar. I fallet Avsan/Catrine da Costa är det uppenbarligen framför allt Persson som vet sanningen.

Jag avvaktar den skriftliga information från Västerort som förutskickades.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge.

Telefon och fax: 0174-500 66

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"