Till Kammarrätten i Stockholm Mål APAL-428-336/11

Överklagande.

Jag överklagar rubr beslut samt anför:

Samtliga de förhör/handlingar som uppräknas av RPS är, som jag skriver i min ursprungliga ansökan, ytterst centrala inom hela denna mordaffär. De åtta förhören med Anneli och Anki ger de sista minuterna i Olof Palmes liv, och det är enligt mitt förmenande en brist i den moderna samhällsforkningen att den svenska allmänsheten inte får fullständig information om dessa avgörande minuter.

Det nionde förhöret är uppenbarligen förhöret i juni 1993 med dåvarande basaball(piket-polisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms Tingsrätt och moderate ledamoten av Sveriges riksdag, Anti Harald Avsan. Inte heller i fallet Avsan kan jag finna något skäl för sekretess. Några besliutade eller förutsedda åtgärder torde knappast vara aktuella. Avsan kan visserligen sägas lida skada eller men, men dessa besvär får rimligen vägas mot vikten av fullständig klarhet i detta svåra, svarta mordfall.

Dessutom tillkommer den viktiga synpunkten att det första förhöret med Anneli redan är offentligt, och sekretess, en gång bruten, kan rimligen inte lappas retroaktivt. Ett förhör är fritt tillgängligt, varför inte de sju resterande? Och varför inte förhöret med Avsan, vilket, liksom förhören med de unga kvinnorna, finns refererat av Granskningskommissionen, alltså redan släppt.

Vidare: då Christer Pettersson, på arrangerade och falska grunder fälldes till ansvar för mordet i Stockholms tingsrätt, är det inte bevisat att inte spaningsledningen kände till möjligheterna av att mordet i stället låg placerat inom en konspirerande grupp av ”poliser, militärer och säkerhetspersonal”, enligt kriminologie professor Leif GW Persson. I så fall ingick dessa i dag sekretessbelagda Dekorima-uppgifter i den förundersökning rörande mordet på Olof Palme som presenterades våren 1989 och som i sin helhet i dag är offentlig.

Detta långvariga ärende, Kammarrätten i Stockholm, utspelas under mycket mörka auspicier, där rätten måste behandla föreliggande sakförhållanden som sanna och bevisade, trots att det i dag står helt klart att bl a hela lagföringen av Christer Pettersson varit ett enda, av RÅ och RPS producerat arrangemang, där avsikten hela tiden varit att fälla Christer Pettersson, i sammanhanget helt oskyldig för det svåra brott han aldrig begick.

I denna situation framstår det som ett minimikrav att åtminstone mordminuterna offentligt redovisas; detta är mitt yrkande. Låt mig se de nio handlingarna!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

1 kommentar:

 1. Varför tystas du? Det handlar om pengarna!
  http://www.iamthewitness.com/books/index.php?dir=Andrew.Carrington.Hitchcock/Synagogue.of.Satan
  Eustace Mullins - Global Financial Situation
  http://www.youtube.com/watch?v=h-bSMvOjdwk
  Palmemordet handlade om ubåtar:
  http://video.google.com/videoplay?docid=-5669820412048933293#
  Det var ubåtar från NATO som jagades av den svenska marinen under den stora ubåtsjakten i oktober 1982.
  lars_borgnas_chatt_om_ubatar
  http://svt.se/2.94414/1.1171292/reportern_lars_borgnas_chatt_om_ubatar?lid=senasteNytt_616104&lpos=rubrik_1171292
  http://kristofferhell.org/2010/06/darfor-mordades-olof-palme/
  http://www.newsmill.se/artikel/2010/07/21/huvudproblemet-var-inte-ub-tarna-utan-marinens-m-rkl-ggning
  Politikerna vågade aldrig på allvar ifrågasätta om kränkningar faktiskt genomförts.
  SOU 1983: SOU 1995: SOU 2001:
  http://svt.se/2.75456/1.926121/falska_bevis_pekade_ut_sovjetiska_ubatar
  Falska bevis pekade ut sovjetiska ubåtar
  http://www.prio.no/upload/people/ola_tunander/Kapitel%207.pdf
  Klockan 23:00 passerar en ubåt över minlinjen.
  http://www.prio.no/upload/people/ola_tunander/Kapitel%207.pdf
  Bildt refererar till den sovjetiska kränkningen vid Karlskrona 1981, och till en kränkning i Stockholms skärgård 1980, som argument för att västmakterna kan komma att träda in för att demonstrera den bristande svenska kapaciteten.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Caspar_Weinberger
  Weinberger's paternal grandparents had left Judaism
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Caspar_Weinberger
  Caspar Willard Weinberger, var USA:s försvarsminister 1981-1987 i president Ronald Reagans regering.
  http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/22/troligare-att-marinen-s-nkte-v-stub-t
  7 mars 2000 i TV-programmet Striptease sa Weinberger att ubåtar från Nato rutinmässigt kränkte svenska vatten
  http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/20/d-rf-r-r-christer-pettersson-inte-palmes-m-rdare?page=2
  Caspar Weinberger, 'Striptease', TV2
  http://www.prio.no/upload/people/ola_tunander/Kapitel%207.pdf
  uttalande från Henry Kissinger - det var ”smart” av svenskarna ”att släppa ut ubåten
  http://www.sjohistoriskasamfundet.se/Tunander(2009b).html
  2000-03-07
  http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0003/07/ubat11.html
  Ubåtar från Nato inkräktade så sent som på 80-talet rutinmässigt säger förre amerikanske försvarsministern Caspar Weinberger

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"