Rikskriminalpolisen, Krkom Stig Edqvist  APAL-428-330/11

Eftersom jag alltid, då jag tillskriver rikskriminalen, önskar ett överklagbart myndighetsbeslut önskade jag självfallet ett dylikt även i det här aktuella fallet.

Jag önskar sålunda ett överklagbart myndighetsbeslut rörande utfående av utskrifter av samtliga förhör med Leif Bolling och anhåller om omedelbar handläggning.

Sven Anér, Öster Edinge 271 (dit vanlig post bärs ut), 740 10 Almunge. Fungerande fast telefon för korta meddelanden till mig är 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"