Klart att köpa ”DE SAMMANSVURNA”!

19.5.2011. Den 31 maj levererar Scandbook i Falun den första upplagan av ”Palmemordet: DE SAMMANSVURNA”, och så är det bara att köpa i bokhandeln, beställa i nätbokhandeln eller, till specialpris, 139:-, inklusive porto och expedition, beställa från pg 75 05 55-5, Sven Anér Förlag.

Jag är optimist, i en vrång värld, och jag räknar med ett genomslag när boken sprids. Det handlar inte om en lång, kontinuerlig beskrivning av Palmemordet och dess minst lika skrämmande efterverkningar, utan om ett ideligen återkommande, mångnyanserat konstaterande av att detta statsmord begicks av den svenska staten, i den svenska statens falska regi.

Det är här skillnaden ligger mellan å ena sidan ett litet letande efter små diskrepanser i den pågående polis- och åklagarutredningen och å den andra sidan fastnaglandet av den stora statliga moraliska krasch som följde på Olof Palmes död. ”DE SAMMANSVURNA” har som ständigt återkommande stackaterat ledmotiv konstaterandet att allt var från början fel; vridet fel, vrängt fel.

”DE SAMMANSVURNA”, liksom den närliggande bloggen

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

släpper aldrig den skrämmande svarta linjen i framställningen: vitala delar av den svenska, politiska och administrativa statsapparaten har funnits med i bilden, sedan tidigt år 1986 fram till i dag, då du läser denna text.

Men de avgörande viktiga rättsinstanserna, inte bara RÅ och rikskrim, utan också justitiedepartementet, JK, JO och domstolarna, hyllar den totala tystnaden i stället för den av riksdagen – i dag lika tyst - en gång i världen anbefallda öppenheten.

Jag har föreslagit såväl Stockholms tingsrätt som riksdagens talman att med egna resurser gå in och granska sin lejde förtroendeman Anti Avsan, men jag har fått intetsägande, knappt hövliga avslag som svar. Tystnad, Sven Anér. Här ska inte grävas, här ska hållas tyst.

Det blir djupt spännande att se hur min bok kommer att mottas. Samma tystnad bland annat från mediernas sida? Eller sprickor i muren?

Vad jag hela tiden söker – och det vet mina bloggbesökare – är en debatt, gärna påståenden, som kan bemötas, om att jag skulle ha fel på någon väsentlig punkt, en levande dubbelsidig debatt.

Kommer den debatten, oavsett hur den slår, har ”DE SAMMANSVURNA” fyllt sin viktigaste funktion!

Sven Anér

PS: Jag hör i ett luncheko ett samtal återgivet mellan två världar, den kungliga och den kriminella; givetvis skakande. Allt kungligt låter sig solkas, allt rättsligt solkar sig självt – skulle Sverige inte vara moget för slutliga parallella sanningar kring hov och hemligt mord? DS

Kan kungen, om han tänker i de banorna, känna sig nöjd och glad av att få veta att de som skulle skydda hans främste troman lät skjuta denne troman, Olof Palme?

Frågor i den ljumma svenska vardagen. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"