Hittar RÅ några fel?

16.5.2011. Till RÅ.

Palmeärendet. Inför utgivningen av min senaste bok, ”Palmemordet: DE SAMMANSVURNA”, presenterar jag här tio, på måfå valda, faktauppgifter från de inledande sidorna i boken och anmodar RÅ att markera dessa påståenden från min sida med antingen ”Rätt” eller ”Fel” samt snarast returnera resultatet till mig. I den mån RÅ har anmärkningar kommer jag att notera dessa vid introduktionen av DE SAMMANSVURNA.

Jag utgår från att Riksåklagaren är lika angelägen som jag om korrekt redovisning av händelseförloppet kring mordet på Olof Palme.

Skriv alltså ”Rätt” eller ”Fel” i marginalen!

Nr 1, sidan 16, rad 6: ”Anti Avsan sköt Olof Palme.”

Nr 2, sidan 19, rad 6: ”´En ytterst liten grupp på samhällets topp som med hjälp av ett antal poliser genomförde mordet som egentligen var en avrättning´”, citerar Bo Alvberger den väsentliga av mina slutsatser.”

Nr 3, sidan 23, rad 25: ”Anti Avsan är gymmannen/Dekorimamannen.”

Nr 4, sidan 25, rad 4 nedifrån: ”Men Östlund fanns ej vid Grands telefon mellan dessa klockslag, och Sigge Cedergren själv befann sig då inte i sin bostad, enligt egen och ett vittnes utsago”-

Nr 5, sidan 28, rad 15 nedifrån: ”Det bisarra förhållandet uppstår sålunda att två personer ska ha samtalat med varandra utan att någon av dessa personer befunnit sig vid respektive angiven telefonapparat.”

Nr 6, sidan 31, rad 9 från slutet: ”Men jag har aldrig fått ett svar i sak.”

Nr 7, sidan 36,  rad 10 från slutet: ”I stället snitsade framför allt Holmér till en påstådd laglighet som inte borde ha tålt den mest ytliga granskning.”

Nr 8, sidan 44, rad 12 från slutet: ” /Lisbeth Palme/ lämnade mordplatsen i ambulansen iklädd grå mockakappa men anlände till Sabbatsberg i polisbil några minuter efter ambulansen iklädd en tygkappa med slejf.”

Nr 9, sidan 53, rad 2: ”Det var en statskupp.”

Nr 10, sidan 57, rad 14: ”Varför nämndes inte de uteblivna konfrontationerna?”


Jag önskar sålunda omedelbart svar med kommentarer till de tio punkterna enligt ovan.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.               

Hittar RÅ några fel – 2.

17.5.2011. Till RÅ.

Jag kompletterar mitt brev av 16.5.11 och frågar:

Har RÅ ver huvud taget specifika anmärkningar att göra mot de sakuppgifter som jag sedan senhösten 2009 presenterar på min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com?

Tacksam för svar tillsammans med svaret på gårdagsbrevet.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Amunge. 0174-500 66.


Hittar RÅ några fel – 3

18.5.2011. I min förlagspresentation för min senaste bok

Palmemordet: DE SAMMANSVURNA

kommer jag att skriva att RÅ inte dementerar min anklagelse mot Anti Avsan för mordet på Olof Palme – har RÅ några invändningar? Hör gärna av er, så kommer jag att ta hänsyn till inkommande inlägg!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66


Hittar RÅ några fel – 4

19.5.2011. - Ett gammalt telefonsamtal, som Sigge Cedergren någon gång kan ha haft med sin bror Roger, ovisst varifrån det kan ha ringts, får under RÅ:s och rikskriminalens utredning av Palmemordet bli huvudbevis för att Roger Östlund före mordet sett Christer Pettersson vid biografen Grand, detta sedan ett s k telefonavlyssningsprotokoll /Band 2386, 28/2 – 1/3 86, MB 241, Cod 093927/ av spaningsledningen avsiktligt förfalskats. Jag hänvisar även till spaningsuppslag  1929-1-11, senare av okänd anledning ändrat till KB 10393-1, rad 13.

Har RÅ något att invända mot denna beskrivning? Avser RÅ att lämna en förklaring? Jag kommer att publicera eventuell sådan förklaring från RÅ i min förlagspresentation i anslutning till utgivningen av min bok ”Palmemordet: DE SAMMANSVURNA” den 31 maj.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Hittar RÅ några fel – 5

20.5.2011. RÅ – Har RÅ aldrig övervägt att utreda den ”Föreningen Mordet på Olof Palme 1986, MOP 86”, som uppenbarligen fortfarande existerar med deltagande av ett antal tidigare baseballpoliser?

Eller anser RÅ att denna förening inte finns? Om den finns måste den klassas som ett utslag av ”olovlig kårverksamhet”, enligt min bestämda mening. Uppgifter om ”MOP 86” hittar RÅ i min bok ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, bl a sidorna 109 och 111. Se även brev 7!

Uttalanden i den mailserie som jag återger kan peka på att just Anti Avsan varit den ledande inom MOP 86. Inbjudan till den planerade konferensen är signerad ”Anita, Tina och Asta”, dvs delar av Avsans akronymer, och den långa inbjudningslistan, som omfattar över 40 namn (ej återgiven i boken) har inte Avsans namn medtaget, vilket det ju heller inte borde ha varit eftersom Avsan själv står som inbjudare.

Jag ser det som djupt illavarslande att RÅ, så vitt kan ses, inte ägnat minsta uppmärksamhet åt ärendet MOP 86, en förening till minne inte av Olof Palme utan till minne av mordet på Olof Palme.

”MOP 86” spelar en framträdande roll i min kommande bok ”Palmemordet: DE SAMMANSVURNA” och kommer att uppmärksammas i min förlagspresentation i anslutning till utgivningen den 31 maj i år.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.


Hittar RÅ några fel – 6

20.5.2011. RÅ: När Ulf Lingärde för Sigvard Marjasin i en av den dåvarande granskningskommissionen arrangerad hearing omtalade att fyra mycket höga sammansvurna ämbetsmän stod bakom mordet på Olof Palme tystades saken ner och Marjasin entledigades.

Vad ligger bakom denna affär? Vet RÅ?

Dtta är det sjätte brevet i min frågeserie, men jag har ännu inte fått något svar – varför inte? I förlagsreklamen för min bok ”Palmemordet: DE SAMMANSVURNA” kommer jag självfallet att betona det förhållandet att varken RÅ eller rikskriminalen någonsin dementerar mina sakuppgifter. Jag kan få ett svar där det hänvisas till påstådd ”förundersökningssekretess”, men det finns ingen allmän förundersökningssekretess. Vad som finns är, RÅ, enstaka noga preciserade undantag där principen om öppen administrativ handläggning kan med domstolsbemyndigande frångås. Detta är ingen allmän ”förundersökningssekretess”.

Jag hävdar mycket bestämt att RÅ och på dess order rikskrim flagrant bryter mot gällande rättsregler i syfte att dölja den faktiska bakgrunden till mordet på Olof Palme och den bakomliggande, av Leif GW Persson noterade konspirationen, med främst poliser som sammansvurna.

Jag kan inte underlåta att dra en parallell mellan två fall av svensk rättsröta: kungens pågående, långvariga kontakter med kriminella kretsar, å ena sidan, och RÅ:s, sedan en tidpunkt före mordet på Olof Palme, pågående kontakter med den kriminalitet, å andra sidan, som kommer till uttryck inom ”MOP 86”, ”Stockholms försvarsskytteförening” och den av ”Norrmalmsutredningen 84” noggrant registrerade och analyserade baeballigan. Betrodda institutioner som frotterar sig med och uppenbarligen solidariserar sig med samhällets bottenskrap.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.


Hittar RÅ några fel – 7  Brevserien avslutas därmed.

21.5.2011 .I ”Norrmalmsutredningen 1984” ges bl a följande karaktäristik av de omskrivna ”baseballpoliserna”:

De satte sig över givna instruktioner, arbetade utan befälsstyrning, utövade polistjänst civilt i strid mot officiell policy” etc.

Se även brev 5! Men denna utredning rörande allvarliga och möjligen skandalösa missförhållanden inom A-turen vid VD 1 noteras aldrig av RÅ eller rikskrim!

Kriminalinspektören Per Karlsson skriver till mig 2011-05-17 bl a:

Nämnda rapport /alltså Norrmalmsutredningen/ har inte anträffats i Palmeutredningen. Vi hänvisar därför till Polismyndigheten i Stockholms län.

Denna information är hisnande. RÅ och rikskrim har tillgång till synnerligen allvarliga informationer om minst sagt bristfällig polisverksamhet i anslutning till mordet på Olof Palme, men varken RÅ eller rikskrim bryr sig om att begära in denna utredning!

Hur skulle det vara om RÅ för en gångs skull kommenterade?

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66. Inga svar.

1 kommentar:

  1. Kan du Sven Anér tala om för mig hur man får tag i Norrmalmsutredningen?

    /REE

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"