Åtta förhör, men mordets sanning får inte visas!

3.5.2011

Till Rikskriminalpolisen

Stabsjuristerna.

Mot bakgrund av bifogad dokumentation anhåller jag att i kopior utfå

utskrifter av samtliga åtta förhör som, enligt separat bifogad skrivelse från krkom Åke Röst, avhållits med de båda unga kvinnorna vid Dekorima i Palmeärendet. Kvinnorna har brukat betecknas ”Anneli” resp ”Anki” (med något varierande stavningar).

Bakgrund: Dessa utskrifter avser sålunda några av de mest centrala och relevanta förhören inom Palmeutredningen. Det första förhöret, den 21 januari 1993, med Anneli, är dessutom officiellt och offentligt tillgängligt i form av en utskrift utförd av förhörsvittnet Olle Alsén, sedan denne varit närvarande som offentligt och officiellt förhörsvittne samt med förhörsledarnas tillstånd bandat det aktuella förhöret.

Motsvarande av förundersökningspersonalen utskrivet förhör, samt övriga sju förhör (se skrivelse från Röst!) har med rikskriminalpolisens tillstånd lästs och granskats av den statliga granskningskommissionen, vilken författat nedanstående referat av de åtta förhören:

Anneli hördes upprepade gånger ingående. Även Anki hördes. Berättelserna har en gemensam kärna, men innehåller motsägelser, bl a hade kvinnorna olika uppfattning om vilken film de skulle ha sett, då de tidigare varit på bio. De har varit ovilliga till att medverka vid rekonstruktioner av händelseförloppet och konfrontationsförhör.

Ankis uppgifter om Dekorimamannen var mycket detaljerade. De innefattade signalement, familjeförhållanden och att han frekventerade ett namngivet s k gym i en ort norr om Stockholm samt hur han där betett sig. Han skulle vidare ha ett finskt namn, där såväl för- som efternamn var korta.

Detta är vad som sägs om de åtta förhören, och även om referaten är korta återger de rimligen vad granskningskommissionen uppfattat som det väsentliga i kvinnornas berättelser.

Då blir min grundläggande fråga: Varför får inte den svenska allmänheten bilda sig en egen uppfattning om substansen i de åtta förhören, när dessa dels har överlämnats till en statlig kommission för fri genomläsning och redovisning, samt när dels en (praktiskt taget) komplett och korrekt uppteckning av det första förhöret med Anneli öppet föreligger, även (jag är inte helt säker) inlämnad till och registrerad hos Palmeutredningen: jag anmodar mina adressater att kontrollera.

Kommissionens redovisning av sammanträffandet mellan kvinnorna, i första hand Anki, och Dekorimamannen är nära nog helt befriad från den dramatik som präglar det ordagranna förhöret med Anneli. Allt förefaller avsiktligt neddämpat, och de unga kvinnornas obehag och rädsla finns över huvud taget inte noterat. I redovisningar från bl a Stripteaseprogram, ej medtaget i detta första förhör med Anneli, sägs att Dekorimamannen skulle ha sagt att han var igenkänd men fått order av den finsktalande (!) walkie-talkie-rösten:

Skit i det och gör vad du ska!

Hos granskningskommissionen är detta noterat med

sa att han var igenkänd samt fick svaret att han skulle fortsätta ändå.

Sålunda helt utan den emfas som ligger i det tydligen upprörda ”skit i det och gör vad du ska!” ”Fortsätta ändå” kan ju ges en tämligen oskyldig innebörd. Jag har i första hand två frågor:

För det första: Varför är inte den svenska allmänheten betrodd med att få läsa vad de unga kvinnorna faktiskt sa? Varför ska denna allmänhet behöva nöja sig med ett kortfattat referat där nyanser har fått försvinna och citat fått ersättas med neddämpade formuleringar?

För det andra: Går det att vidhålla att sekretess fortfarande råder i denna sak, när dels det första förhöret av åtta redan finns utlämnat i öppen version och när dels samtliga förhör utan yppandeförbud överlämnats till en statlig kommission med uppdrag att ”redovisningen bör, så långt som möjligt, ske öppet”? Är inte sekretessen försvunnen efter kommissionens publicering?

Jag yrkar sålunda att rikskriminalpolisen frisläpper samtliga förhör med Anneli och Anki, enligt krkom Rösts noteringar i bifogad tjänsteskrivelse. Jag önskar omedelbar handläggning samt uppgift om diarienummer och handläggare hos rikskriminalpolisen.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

./. Olle Alséns bandning av det första förhöret med Anneli 21.1 1993 (i min utskrift) samt tjänstebrev från krkom Röst till mig.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"