Sanningskommission!?

20.5.2011.

Till riksdagsledamoten Lena Olsson (v):

Jag noterar med glädje att du begär en sanningskommission i den kungliga skandalen, Men sanningskommission behövs också för skandalen kring mordet på Olof Palme.

Jag har länge arbetat med denna fråga, se bl a min pågående blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

och jag bifogar nu min bok från 2008-9 ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, samt en nyskriven kommentar.

Väsentligt att notera är att jag aldrig, av någon enda instans, blivit dementerad på någon enda punkt. Alla mina anklagelser, mot din riksdagskollega Anti Avsan för mordet och mot RÅ och rikskrim för falskeligen påhittade ”bevis” i t ex Christer Petterssson-affären, står ännu i dag oemotsagda; jag blir som sagt aldrig dementerad.

I denna falska, förpuppade Palmeutredning behövs verkligen en sanningskommission!

Med vänlig men oroad hälsning!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

./. Bok, debattinlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"