Leif GW – svara om da Costa!

14.5.2011.

Leif GW Persson – Du får detta brev från RPS registrator, vilket tycks vara enda sättet att få mina brev till dig registrerade.

Jag återkommer nu till ärendet da Costa och önskar ditt besked:

Fick du, vid tre tillfällen efter Catrine da Costas död, förfrågningar till ”Efterlyst”, där du ombads ta kontakt med en uppringande person som önskade lämna information rörande förhållandet Avsan – da Costa?

Tog du en sådan kontakt?

Om inte, varför inte?

Svara nu på dessa enkla frågor? De berör både själva sakfrågorna och ditt anställningsförhållande vid TV3.

Jag sitter nu i ett läge där jag har att välja på att lita på dig, som hittllls ingenting har sagt, och på mina uppgiftslämnare, som gett mig en mycket utförlig rapport, som du vet. Jag väljet tills vidare att lita på mina uppgiftslämnare.

Jag kan nämna för dig att Västerorts polismästardistrikt, en manlig polis, för några dagar sedan i ett telefonsamtal begärde att få namnen på mina uppgiftslämnare,vilket torde vara i strid med grundlagen. Jag har anmält saken till Riksenheten för polismål i Malmö.

Jag menar att enda möjligheten att få klarhet i alla dessa komplicerade förhållanden runt Anti Avsan och Catrine da Costa är total öppenhet. Men till en sådan öppenhet har du hittills varit totalt ovillig att medverka – varför?

Jag ber dig nu svara på detta brev samt överlämna ditt svar till din registratur så att diarieföringen löper enligt gällande bestämmelser.

Engagerad och oroad hälsning

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.


PS:  Som du vet, och som det var din avsikt att meddela, ingår i konspirationen mot Olof Palme stora delar av baseballigan.  Hur stora delar försöker jag just nu utreda, och jag har begärt fram Norrmalmsutredningen från 1984, som onekligen ger klart besked om den verksamhet som pågick, kanske som en konkret upptakt till Palmemordet. Naturligtvis går det att urskilja flera nivåer: en topp som jag inte vet mycket om, sen Holmér – Östling-planet, aktivt inblandade baseballpoliser samt ett antal, antagligen endast delvis informerade poliser. En lista, vars värde jag inte helt kan avgöra, talar om 20 namn – som utgör kärnan, nuvarande MOP 86? Ja, kanske det. DS.


14.5.2011.

Till Registrator vid Rikspolisstyrelsen

Får jag be om en tjänst? Jag närsluter ett brev, en sida, till professor Leif GW Persson vid RPS, och jag ber dig registrera detta brev samt överlämna det till Persson. På detta sätt blir brevet registrerat och åtkomligt som officiell och offentlig dokumentation.

Tack på förhand och vänlig hälsning,

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.


./. Brev 14.5.11 till professor Persson.

1 kommentar:

  1. Det fanns ett förhållande ( hemskt ord i samman-
    hanget ) Avsan-da Costa och ett HÄRM-DA COSTA.
    Avsan och Härm är lika mycket Sverigeester som en viss Henry Kenamets.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"