Till Internationella Juristkommissionen

p>6.5.2011.

Internationella Juristkommissionen

Järntorget 78

111 29 Stockholm.

Jag skriver nu på svenska. Boken jag utlovade kommer nu; jag hade inget exemplar tillgängligt.

Här en relevant komplettering till mitt första brev. När polisen 1987 hörde knarkhandlaren Sigge Cedergren informerades denne om att de hade ett telefonavlyssningsprotokoll enligt vilket Sigges bror, Roger Cedergren, var den som hade ringt det påstådda samtalet, ovisst varifrån. Alltså Roger Cedergren, inte Roger Östlund.

Vid denna tidpunkt, 1987, var Christer Pettersson ännu inte alls aktuell som påstådd misstänkt. 1988 togs det gamla förfalskade protokollet fram på nytt, och så döptes ”Roger” om från Cedergren till Östlund. Detta har aldrig vare sig kommenterats eller dementerats av t ex RÅ.

Nu, de senaste dagarna har jag bett polisen bekräfta om Anti Avsan, vilket uppgiftslämnare säger till mig, finns med i förundersökningen rörande det sedan länge avslutade målet rörande mordet på Catrine da Costa, styckningsmordet. Jag får då svaret att

det går inte att utröna av materialet i ärendet vad som varit aktuellt vid rättegången och därmed är offentliga handlingar, då handlingarna inte är sorterade och dokumenterade på det sättet –

ett otroligt svepskäl från en polismyndighet och ett brott mot grundlagen!

Jag önskar verkligen att kommissionen går in i detta ärende, med dess närmast otroliga lögner och påhitt! Jag är aldrig någonsin, under 25 år, dementerad på en enda punkt av den svenska överheten, och jag kan ställa  officiell dokumentation på varje punkt till kommissionens förfogande!

Gå in i ärendet – och efter en första timmes granskning sitter ni fast, häpnande.      www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Jag sätter värde på ett samtal!

Engagerad och oroad hälsning

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"