”DE SAMMANSVURNA”

24.5.2011. Göran Greider

Dala-Demokraten

Göran Greider! Jag översänder ett baksideskorr till min senaste bok, ”Palmemordet: DE SAMMANSVURNA” och vill ge en bakgrund. Du har den färdigtryckta boken någon av de första dagarna i juni.

Den nya boken har, som första effekt, medfört ett sug efter den förra boken från 2008-9, ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”. Temat är förstås parallellt: Rådmannen och moderate riksdagsledamoten Anti Avsans mord den 28 februari 1986 på statsminister Olof Palme, men perspektivet är i ”DE SAMMANSVURNA” vidgat till den konspiration som rikspolisstyrelsen via sin chefskriminolog professot Leif GW Persson placerade hos ”poliser, militärer och säkerhetspersoner”, en beskrivning som aldrig korrigerats eller dementerats. Men nedtystats, det ligger i denna mörka saks natur.

Den nya boken bygger i stor utsträckning på min blogg sedan ett och ett halvt år tillbaka,

www.svenanerpalmemordet.blogstop.com

men innehåller också sen nyskriven text. Min tanke bakom utgivningen av en bloggbaserad text är tvåfaldig: dels är en blogg givetvis mera lämpad för korta nyhetstexter än för diskuterande debattinlägg, dels finns i Sverige några miljoner människor som över huvud taget inte följer bloggar på nätet.

Alltnog, jag har gärna velat intressera dig för saken, ämnet. Den ende som aktivt från officiellt håll gått in i Palmeärendet är en ortsgranne till dig, miljöpartisten Jan Lindholm. Han interpellerade Beatrice Ask för snart två år sedan, men han fick aldrig något svar i sak rörande Anti Avsans skuld. Ask duckade och därmed också nästan alla medier, och Avsan fick försvinna i den fördoldhet där han uppenbarligen trivs bäst.

Så här: Göran Greider: om jag under de senaste fyra åren någonsin hade bemötts, någonsin i sak dementerats, skulle jag självfallet ha agerat på annat sätt än jag gjort under dessa år. En debatt hade kunnat uppstå mellan mig och regeringen, mellan mig och myndigheter, främst de i dag totalt tysta RÅ och rikskrim. I dag får jag från överhets-Sverige endast ett standardsvar: ”förundersökningssekretess råder”, vilket är en fyrkantig och ingalunda helt korrekt beskrivning. Varken RÅ eller rikskrim skulle göra sig skyldiga till någon administrativ försyndelse om hela morddokumentationen släpptes fri; naturligtvis inte.

Riksdagen begärde, 1993-94, fullständig och öppen redovisning från den granskningskommission som riksdagen föreslagit – vad måste då vara hemligt? Personhänsyn? Sådana har i dag rimligen förbleknat till oläslighet. Politisk hänsyn? Jo, det kan jag ju mycket väl föreställa mig, men det är inte den sortens delikat etikett som vår tryckfrihetslagstiftning har i åtanke.

Jag är alltså aldrig kommenterad och framför allt aldrig dementerad, av maktens och mediers överhet, och detta betraktar jag som djupt illavarslande. Kan du, från en annan typ av position, råda bot? Om en kvalificerad chefredaktör, en enda, slår larm i Palmeärendet måste något börja hända, mediers interaktivitet måste börja fungera till nyhetsförmedlingens och den öppna åsiktsbildningens fromma.

En kort CV: född 1921, student Uppsala h a l 1939, fil kand (eng, ry, psyk) 1946, efter lång militärtjänst, det var de åren, DHS 1947, DN 1948-62, de båda sista åren i Moskva, Sveriges Radio-TV 1963-71. Därefter frilans TV-producent, nyhetsjournalist och författare; i dag 32 böcker.

Renommé får andra författa. Jag är säkert betecknad som envis men inte som verklighetsförfalskare. Ledande kärnkraftsdebattör (emot) på 1970-80-talen, sedan dess inriktad på Palmemordet (1986 till i dag) och sedan 90-talet ihärdigt engagerad i ESTONIA-ärendet och den helt outredda affären med nio av allt att döma CIA-hämtade estniska besättningsmännen från ESTONIA, sedan dess försvunna.

Lena kommer just in med dagens Aftonblad: Bodström, kungen, fadäser. Vilket är viktigast? Mordet på en statsminister, officiellt ouppklarat, eller turerna kring rikspolitik och kring en kung med bl a kontaktsvårigheter? Affären Carl XIV Gustaf är ingalunda oväsentlig, oviktig, men den skyms, enligt min mening, nära nog helt av det helt ofantliga, grymma myglet kring de sammansvurna. Jag går i boken egentligen inte högre upp än till nivå höga statliga ämbetsmän, inklusive Hans Holmér (som får dominera bokens framsida i EWK-version; EWK var god vän), men givetvis finns den många gånger skymtande CIA-versionen i fonden, kanske aktualiserad av dagens CIA-skandal kring oauktoriserad jakt på ”terrorister”.

Jag bipackar ett ex av ”Affären Anti Avsan” och ber dig läsa och jämföra, när DE SAMMANSVURNA anländer till Falun om en vecka.

Med obrutet engagerad hälsning, journalistik ska inte vara en sinekur.

Din tillgivne

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

,/, omslagskorr, bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"