Till Västerorts polismästardistrikt

4.5.2011.

Västerorts polismästardistrikt

Fax: 08-82 37 64.

Ärende: AA 187-30296-2011

Jag har erhållit rubr tjänstemannabeslut, Ulrika Mattsson, och jag begär nu ett myndighetsbeslut i denna fråga, alltså huruvida Anti Avsans namn förekommer i förundersökningen i da Costa-ärendet.

Naturligtvis är jag medveten om att förundersökningssekretess kan inträda medan förundersökning pågår. Men nu har ju åklagare åtalat och dom fallit, och då är sekretess inte längre aktuell.

Ulrika Mattsson skriver också i sitt tjänstemannabeslut:

Det går inte heller att utröna av materialet i ärendet vad som varit aktuellt vid rättegången och därmed är offentliga handlingar, då handlingarna inte är sorterade och dokumenterade på detta sätt.

Formuleringen gör mig undrande. Eventuella rent praktiska och möjligen aningen tidsmässiga hinder får aldrig stå i vägen för en persons rätt att utfå befintlig, öppen dokumentation.

Jag begär alltså, ännu en gång,

att få ut de handlingar, ur da Costa-dokumentationen, som kan visa att   dåvarande polismannen Anti Avsan förekommer med sitt namn i denna dokumentation.

Jag anhåller, Västerorts polismästardistrikt, om snabb handläggning jämlikt TF 2 kap. Jag inser att möjligen praktiska svårigheter kan uppstå för polismästardistriktet, men dessa eventuella svårigheter måste självfallet underordnas grundlagen.

Med vänlig och oroad hälsning samt önskan om ett snabbt svar!

Sven Anér, 210814-5075, utredande nyhetsjournalist och författare, bloggredaktör

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"