Öppet brev till förundersökningsledaren i Palmeärendet, vice RÅ Kerstin Skarp

31.5.2011. I går, dagen före utgivningen av min senaste bok, ”Palmemordet: DE SAMMANSVURNA”, får jag ett antal meddelanden från dig, vice RÅ Kerstin Skarp, där du klart markerar ditt närmast aggressiva ointresse för mordet på en statsminister, utfört enligt min mening av en polis, domare och moderat riksdagsledamot.

Du drar dig undan: ”Föranleder inte någon åtgärd. Ad acta” Jag kan direkt ge ett förslag till åtgärd: konfrontera Palmemordets båda huvudvittnen, Anneli och Anki, med Anti Avsan, och publicera samtidigt de åtta förhören med de båda unga kvinnorna samt upplysningsförhöret med Anti Avsan – en information till svensk allmänhet som borde varit självklar.

Då kunde det börja hända någonting, men detta hade varit mot dina intentioner. Du vill ha icke-aktivitet, tystnad, och du påtar dig därmed i praktiken rollen av en sammansvuren. Avsan kunde ha hörts i slutet av november 1992 (eller i mars 1986?) och då konfronterats med de båda kvinnliga vittnena, med klarhet som följd, men en sådan åtgärd har RÅ-ämbetet ständigt motsatt sig, nu senast med dig som den bestämmande.

I ett normalt rättssamhälle skulle du för länge sedan varit bortkopplad och ersatt med en kollega av heder och integritet, men Palmemordet hanteras inte av ett normalt rättssamhälle.

Jag vädjar till köpare av DE SAMMANSVURNA och till bloggbesökare: slå larm överallt där larm kan slås, hjälp till att skapa opinion för just heder och integritet! Låt inte Palmemordet kastas olöst på sopbacken!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"