Svar på ett antal frågor om bl a Avsan

Naturligtvis är motivfrågan viktig, men jag kan inte svara säkert. Kanske är motiv inte rätt ord. Kanske fanns inget egentligt motiv utan endast en morot: pengar och/eller ära? Subventionerad juristutbildning, domarbefattning, riksdagsplats - naturligtvis en förnämlig morot. Palmehat kan ha funnits med i botten, men har antagligen inte varit avgörande.

Naturligtvis ska alla LAC-band släppas fria, liksom all morddokumentation över huvud taget. Jag skriver om några dagar på bloggen om granskningskommissionens desperata försök att hålla en hel förundersökning hemlig!

Tack för kommentarerna 23-25 januari! Sven Anér

3 kommentarer:

 1. Motivfrågan är viktig i flera avseenden. Men den kan inte fälla en mördare. Däremot bl a för att skapa förståelse i det vidare sammanhanget.

  Ett "simpelt" rånmord skapar inte samma behov av motivbild från allmänheten som ett statsministermord. Men annars är det ingen skillnad i utredningen.

  Och den stora skillnaden mellan ett "vanligt" mord och det på Palme, är att bevisförstöringen och undertryckandet/förfalskandet av bevis varit omfattande.

  Det faktumet rättfärdigar både sk "privatspanande" och grävande journalistik. Och i det grävandet är motivbilden av mindre betydelse. Det finns fakta att jaga som är oberoende av motivet. Och frågor att få svar på:

  1) Varför utreds inte vittnesmålen om Avsans närvaro på brottsplatsen i botten.
  2) Varför utreddes inte diskrepanserna mellan Stig Engströms vittnesutsaga och Lars Jeppssons.
  3) Vaför utredddes inte tidsdiskrepanserna mellan Jeppsssons, "Yvonnes med sällskap" vittnesmål och vittnesmålen från poliserna i KB1520 och PP3230. Där skiljer 20-30 sekunder och LAC-bandet, som skulle kunna fastställa vem som har rätt, är manipulerat.
  4) Hur kan det komma sig att personal vid FMV och stockholmspolisen tilläts att förstöra bevisvärdet av "mordkulorna" och Lisbeth Palmes kappa utan rättslig påföljd. Och att dessa bevis, trots brottet i beviskedjan, tilläts att användas i utredningen mot Pettersson.

  Det gäller också resultatet den rättsmedicinska undersökningen av Lisbet Palmes rygg som företogs månader efter mordet. En undersökning som ur bevisrättslig synpunkt är helt värdelös.

  Man behöver inga motiv för att hitta angelägna utredningsuppgifter. Och att motivet möjligen kan utkristalliseras ur undersökningen av konkreta omständigheter kring mordplatsen.

  SvaraRadera
 2. @Tomas: Visst kan man misstänka att LAC-bandet är manipulerat, men några bevis finns det inte därom. Det är viktigt att hålla på stringensen i sammanhanget.

  /REE

  SvaraRadera
 3. Hej Sven

  Det blir litet konstigt när du skriver "subventionerad juristutbildning" eftersom juristutbildningen vid svenska högskolor är skattefinansierad, d.v.s. att inga studieavgifter tas ut av studenterna. Om du menar, i det här enskilda fallet, att AA fick ekonomisk stöttning av tredje part under den tid han studerade till jurist, så bör du också skriva det.
  /REE

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"