Gärna ett svar, Martin Jönsson!

17.1.2011.

Martin Jönsson, SvD – En av de många svårigheter jag möter då jag arbetar med Palmematerialet är att jag aldrig dementeras, aldrig får besked om på vilka punkter jag skulle kunna tänkas ha lämnat felaktiga uppgifter. Detta händer aldrig, vare sig från myndigheters eller mediers sida.

Jag ber dig nu dels svara på mitt förra brev, dels kommentera bilagda anmälan till JK. Jag frågar nu helt uppriktigt:

Har du och SvD informationer som inte stämmer med mina? Låt mig då få veta detta, så kommer jag att noga granska och eventuellt modifiera mina uttalanden. Men får jag inga sådana explicita besked kan jag ju ingenting ändra.

Engagerad och undrande hälsning,

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala.

./. brev 16.1 till JK.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"