JK, förundersök högmålsbrott!

13.1.2011. Till Regeringens Justitie Kansler
Jag anhåller härmed att JK måtte förundersöka om högmålsbrott förövats inom den pågående Palmeutredningen.
Jag hänvisar till brev från RÅ, 2011.01.11, samt ÅM 2011/0036.
Jag anhåller om omedelbar handläggning samt besked om handläggare och dnr.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.


Högsta förvaltningsdomstolen: 40 walkie-talkies!
13.1.2011. Till Högsta förvaltningsdomstolen.
ÖVERKLAGANDE
Jag överklagar beslut 6845-10, APAL-428-164/10 av Kammarrätten i Stockholm samt anhåller att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av Kammarrättens i Stockholm beslut måtte ge mig rätt att ta del av ”det 40-tal observationer rörande walkie-talkies” som av förundersökningsledningen registrerats i Palmemordets omedelbara närhet, lokalt som tidsmässigt.
Walkie-talkies var vid denna tid mycket ovanliga i stadsbilden, varför det finns all anledning att anta att dessa walkie-talkies kan ha varit kopplade till Palmemordet. En belysning av detta förhållande skulle, enligt min bestämda mening, kunna föra utredningen av detta mord framåt.
Några sekretesskäl finner jag inte. Dessa walkie-talkies har varit kända sedan mordnatten, men de efterforskningar som gjorts har uppenbarligen inte lett till något resultat. All korrekt information rörande Palmemordet måste välkomnas av det svenska rättssamhället och inte minst av den svenska allmänheten.
Jag önskar ta del av all dokumentation kring walkie-talkies/Palmemordet.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
Summary
Veteran journalist Sven Anér meets with heavy resistance when trying to clarify the Olof Palme murder. It appears that the entire Swedish bureaucracy is joining forces in its combined endeavour to shield those responsible.
In to-day´s blog chapter is being reported that the RÅ, i.e. the National Prosecutor´s Office, and one of the Civic Courts have again decided to prevent Anér from acquiring the documents he is asking for, in spite of the fact that these documents are nearly 25 years old, are hidden in the furthermost shelves of the Administration, and are read by nobody. But contain explosive material.
”These documents, if they became open to the public, could hazard the outcome of the investigation” say the bureaucrats. ”Which investigation?” counters Sven Aner who also asks why the Secret Service could give him the 94 register cards which are now causing a breach in the stonewall of red tape.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"