Får vissa förhör tas bort ur en förundersökning?

20.1.2011. Frågor till en jurist:

Förundersökningen i anledning av mordet på Olof Palme inleddes omedelbart efter 28.2.1986, och den leddes ursprungligen av Hans Holmér och åklagare knutna till Stockholms åklagarkammare.

I januari 1987 försvann Holmér och hela Stockholmsinslaget ur bilden, och ärendet lades hos riksåklagaren och rikskriminalpoliseb.

Vintern 1988-89 hämtades/anhölls/häktades/ Christer Pettersson för mordet. I maj 1989 inlämnades förundersökningsrapporten till Stockholms tingsrätt och åtal väcktes.

Min grundfråga är nu den här: Får vissa, klart väsentliga uppgifter tas bort ur en förundersökning avseende mord?

I fallet Palme har endast uppgifter och förhör medtagits som berör Christer Pettersson. Ingen annan person presenteras som misstänkt.

Mitt problem i dag är detta:

Jag efterfrågar hos rikskrim, Palmeenheten, tre grupper av dokument (spaningsuppslag och liknande) som behandlar

Walkie-talkie-tips i anslutning till mordområdet och mordtiden, ca 40 st.

Tips om poliser som kan kopplas till mordplatsen och mordet, ca 100 st

Allt som kan kopplas till Dekorimamannen, av mig preciserad som Anti Avsan, min gissning ca 50 st.

Inga av dessa uppgifter har av förundersökningsledningen ansetts ingå i den aktuella förundersökningen, Jag har sökt få ut denna dokumentation, varvid följande har hänt:

Walkie-talkie-tips: Avslag hos rikskrim och kammarrätten i Stockholm, ligger i dag överklagat hos regerinsgrätten (som heter något annat i dag)

Tips om poliser. Jag har begärt fram uppgifterna, men rikskrim har ännu inte svarat, Däremot har säkeerhetspolisen sänt mig 94 registerkort avseende anmälningar mot poliser och liknande ärenden. Jag begär från såväl rikskrim som säk ut de handlingar som står noterade på registerkorten och som alltså borde ge en mycket fyligare bild än de mycket kortfattade registerkorten, förda av PG Näss, Säk.

Dekorimamannen. Här har rikskrim trots ett tiotal påstötningar ej svarat.

Mot denna bakgrund frågar jag alltså:

Varför har inte dessa tre grupper av spaningsuppslag och andra handlingar medtagits i någon förundersökningsrapport? De båda första kategorierna förelåg specificerade och klara i maj 1989, medan uppgifterna om Dekorimamannen har påståtts bli kända först på senhösten 1992, medan ärendet fördes till HD

Jag menar nu att walkie-talkies och polistips skulle ha medtagits i den ursprungliga förundersökningsrapporten samt att uppgifterna om Dekorimamannen borde som kompletterande förundersökningsrapport ha lämnats in till Stockholms tingsrätt senast under 1994, då saken blivit publik.

Som läget bedöms i dag kan rikskrim och RÅ hävda att förundersökningen inte är avslutad och att ovanstående handlingar alltså kan förses med sekretess, medan jag menar att alla tre kategorierna borde ha ingått och i dag ingå i förundersökningen och alltså vara öppet tillgängliga.

Alltså: får viktiga uppgifter tas bort ur en förundersökning och bara sådant medtas som berör den påstått misstänkte men numera friade?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"