Edqvist dröjer och dröjer…

12.1.2011. Till Chefen för rikskriminalpolisen
Jag översänder nedanstående brev till Palmeenheten för rikskriminalchefens noggranna studium och åtgärd! Jag finner det upprörande att krkom Stig Edqvist vecka för vecka, månad för månad nonchalerar mina krav på översändning av allmänna handlingar, i kopior. Handlingssättet innebär klart brott mot tryckfrihetsförordningen som är en grundlag. Jag begär att rikskriminalchefen omedelbart agerar. Sänd mig med vändande post ett besked!
Sven Anér
Fortsatt förnyad begäran om utfående av allmänna handlingar!

12.1.2011. Till rikskriminalpolisen, Palmeenheten: 08-650 52 60.
Jag erinrar med stor undran beträffande de handlingar som jag fortfarande väntar på. Jag lägger ut detta och tidigare påminnelsebrev på min blogg, och besökarna undrar: vad händer på rikskrim?
Det undrar jag också, det har nu tagit bortåt två månader. Brott mot tryckfrihetsförordningen som är en grundlag. Varför måste rikskrim trakassera en hederligt utredande och undersökande journalist?
Sänd dokumenten omedelbart, nu!
Sven Anér. Karlsrogatan 85 A, 75 39. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"