Varför läste kommissionen papper inne hos polisen? Mysterium kring märkligt hemlighetsmakeri!

23.1.2011. Till RÅ: Även till justitiedepartementet, med önskan om svar!

Den statliga granskningskommissionen i Palmeärendet satte sig i ett rum hos rikskriminalen och läste Palmehandlingar, detta för att handlingarna inte skulle få bli allmänna. Åtgärden är obegriplig. Handlingarna var redan allmänna, varför kommissionen lika gärna hade kunnat begära in dem och öppet läsa de på kommissionens ämbetsrum.

Jag har sedan 1990 och fram till i dag begärt ut Palmehandlingar från rikskriminalpolisen. Ibland har jag fått dem, ibland har de helt eller delvise sekretessförklarats, men jag har aldrig fått avslag på grund av att de icke skulle ha varit allmänna. De har varit allmänna hela tiden, alltsedan förundrsökningen mot Christer Pettersson lämnades in till Stockholms tingsrätt våren 1990

Vad är det som har hänt? Vad är det som händer? Saken är ju sannerligen inte oviktig. Om materialet hade tagits in för granskning på normalt sätt hade hela kommissionen, in corpore, fått en helt annan överblick; som saken utvecklade sig blev det i praktiken huvudsekreteraren Hans-Gunnar Axberger som fick faktisk och praktisk insyn, varefter de övriga ledamöterna fick lita på hans föredragningar.Uppenbarligen har kommissionerna, både Marjasins och Ericssons, varit oerhört rädda för insyn – varför, kan jag fråga mig.

Jag begär nu att riksåklagaren omedelbart utreder!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A. 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"