Var är mina allmänna handlingar?

18.1.2011. NY påminnelse 19.1!

Till Rikskriminalpolisen, Palmeenheten:

Jag väntar sedan i höstas och framåt på de allmänna handlingar jag har begärt att utfå, men av för mig svårbegriplig anledning trotsar Palmeenheten tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag.

De handlingar jag väntar på är:

Alla handlingar som berör avsnittet ”Dekorimamannen”, bl a minst ett förhör med Anti Avsan samt åtta förhör med ”Anneli” och ”Anki”, vidare allt det material som av Olle Alsén inlämnats till spaningsledningen, förhör med Per Alfredsson mm. Rikskrim vet vad det handlar om.

Alla handlingar som berör de 94 registerkorten, dvs ca 100 spaningsuppslag mm samt 69 handlingar i samma ärende som innehas av rikskrim; dessa 100 resp 69 handlingar kan givetvis gå om lott.

Om dessa begärda handlingar har jag ingenting hört från rikskrim, vilket står i grov strid med TF, inte minst TF 2:12, ”på begäran genast”.

Alla mina skrivelser till rikskrim läggs numera ut på min blogg,

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Mina tiotusentals besökare börjar undra om vi lever i ett av lagar styrt och reglerat samhälle?

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Summary for English-speaking blog visitors:

Swedish veteran investigating author and Journalist Sven Anér has now been waiting for several months for documents in the Olof Palme assassination affair, which is against fundamental Swedish laws.

Among the documents that the Swedish Criminal Police refuses to send Sven Anér are the full description of the events surrounding the murder of Premier Olof Palme, events withheld from Anér and thus also from the Swedish public.

Official Sweden has for months been informed about this outrageous situation, but silence reigns, from present Premier Reinfeldt – closely conversant! - to all civil servants on a lower level.

Varför får jag inte begärda handlingar?

18.1.2011. Till JK.

Härmed anmäler jag, i anslutning till bifogad skrivelse till rikskriminalpolisen, Palmeenheten, att rikskriminalpolisen vägrar att handlägga mina ansökningar om utfående av allmänna handlingar rörande förundersökningen av mordet på Olof Palme.

Jag anser att rikskriminalpolisen bryter mot tryckfrihetsförordningen 2:12, och anhåller att JK snarast undersöker. Som JK förstår hindras jag i mitt yrke som undersökande journalist och författare.

Sänd dnr samt namn på handläggare, tack!

Sven Anér. Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

18.1.2011.

Internationalen: Kort slutreplik kring Palmemordet, från min sida:

Naturligtvis är jag på samma sida som Gunnar Wall. Men det finns gradskillnader i våra ställningstaganden. Gunnar skriver, i sin replik, att Christer Pettersson pekats ut ”på mycket bräckliga grunder”, medan jag tar ytterligare ett, kanske avgörande steg. Jag konstaterar att alla ”bevis” mot Christer Pettersson var falskeligen arrangerade av just de myndigheter som var och är satta att utreda mordet på Olof Palme, i syfte att presentera en syndabock som dessa myndigheter visste var oskyldig till mordet.

Där verkar som sagt finnas en gradskillnad, detta sagt även till Gunvor Karlström! Den dag den svenska allmänheten får upp ögonen för detta svarta faktum står vi inför en ny svensk sanning.

Gunnar Walls storverk ”Mörkläggning”, i två tunga volymer, är klassikern i Palmelitteraturen.

Sven Anér


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"