Specificerad begäran om utfående av en allmän handling

7.1.2011

Jag har i skrivelse 5.1.2011, där jag begär utfående av 100 handlingar i Palmeärendet, upptagit även handling

D 7841,

Jag önskar nu förtur för utlämnandet av just denna handling. Jag önskar alltså omedelbar tillgång till D 7841!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"