Rikskrim – en av de stora frågor jag förbereder är denna;

24.1.2011. PS: Varför skickades delar av vittnesförhören från Grand till tingsrätten, men intr alla? Och varför fick inga av de 100 polistipsen från Dekorima och Grand följa med till tingsrätten? Och varför inga av de 40 walkie-tipsen? Ingår inte dessa i förundersökningen? Och varför inte dokumentationen kring Dekorimamannen? Ingick inte denna dokumentation i förundersökningen från hösten 1992, då arbetet med Christer Pettersson var i full sving? Varför har all denna sprängfyllda dokumentation undanhållits rätten och inte minst den svenska allmänheten?

Ska inte allt som talar till den misstänktes förmån tas upp? Walkie-talkie-tips och tips om inblandade poliser måste ju ha talat mycket starkt till Christer Petterssons förmån, eller hur Christer Pettersson styrde sannerligen inga poliser.

Hur ser rikskrim, i dag, över huvud taget på Christer Petterssons år 1988 påstådda skuld? Vart har dessa beskyllningar tagit vägen i dag?

Konkret fråga: Medger rikskrim i dag att de båda hopkopplade Östlund- vittnesmålen och tk:n inte varit korrekt tillkomna? Svara, tack!

OCH SÄND MIG BEGÄRD DOKUMENTATION1

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"