26.1.2011. Anna-Karin Larsson, JK, fax 08-723 03 57

Ärende 576-11-21.

Av rubr utskick framgår att handlingen är expedierad endast till mig, ej till rikskriminalpolisen. Jag begär att JK:s rubr brev till mig omedelbart, med missivbrev, delges rikskriminalpolisen!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. Tel och fax 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"