Informerades Stockholms Tingsrätt om polisspåret?

21.1.2011. Till Ledningen för Stockholms Tingsrätt. 08-653 34 44. För kännedom och åtgärd även Svea hovrätt och Högsta domstolen!

När förundersökningsrapporten rörande mordet på statsminister Olof Palme presenterades för Stockholms Tingsrätt våren 1989 innehöll denna ingen som helst information om det stora antal

walkie-talkie-tips, 40 st, och

tips om inblandade poliser, 100 st,

som förelåg förtecknade hos rikskriminalpolisen, direkt kopplade till tiden kring den 28 februari samt till det nära mordområdet.

Dessa uppgifter blev utåt kända först genom den statliga granskningskommissionens rapport från sommaren 1999; jag hänvisar Tingsrätten till denna rapport.

Min fråga blir nu: är det troligt att Tingsrätten skulle ha dömt Christer Pettersson för detta statsministermord om Tingsrätten känt till att så ytterligt starka indicier rörande ett polisspår förelegat? Tingsrätten kan ju knappast ha tänkt sig en koppling mellan långt över hundra utpekade poliser och den ensamme missbrukaren Christer Pettersson?

Som Stockholms Tingsrätt i dag vet, var det inte Christer Petterson utan dåvarande ”baseball”-polisen Anti Avsan som sköt Olof Palme till döds, för att därefter vinna anställning som domare och i dag rådman vid Tingsrätten.

Skulle Tingsrätten finna, att mina konstateranden ej överensstämmer med faktiska förhållanden, utgår jag från att Tingsrätten gentemot mig vidtar lagliga åtgärder; i motsatt fall måste jag utgå från att Tingsrätten instämmer i min beskrivning. Jag motser sålunda omedelbart svar på denna skrivelse.

Sven Anér, 210814-5075, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Komplettering 21.1: Jag ger belägg för ovanstående: walkie-talkies Rikskrim APAL-428-164/10 resp polistips SÄK AD-189-4635-10. Jag understryker att de uppgifter jag nu tagit fram var helt okända även för Christer Petterssons försvarare Arne Liljeros, liksom de var okända för Tingsrätten och sedermera även för Svea hovrätt och Högsta domstolen. Jag önskar sålunda Tingsrättens kommentar även till detta tillägg! Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"