Till Hasse i Vita Bergen

26.1.2011. Hans Alfredson, Hasse! Verkligen tack för ditt vänliga meddelande! Det är inte ofta jag får support från engagerade och engagerat placerade personer, så tack!

Jag börjar bli något ålderstigen, 210814, men med en oändlig tur har jag klarat hjärnan skapligt, trots en förmodligen lättare stroke 2006. Jag skrev taffligt på ordbehandlaren de första veckorna, men är nu tillbaka i någorlunda full sving, dock med viss skrivfördröjning.

Men jag har alltså en blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

som har många besökare, över 11 000 i dag, av vilka många svarar på nätet samt uppmuntrar mig.

Myndighet och makt uppmuntrar däremot sannerligen icke. Jag fick i dag bifogade skrivelse från JK. Det skulle ju gå perfekt – och bli billigare – att anställa ett normalklokt stadsbud att skicka njet, njet, njet till den envisa svenska allmänheten. Alltså: uppenbarligen utan egen undersökning bestämmer JK att vad jag anfört inte ger anledning att anta att riksåklagaren eller någon anställd vid Riksåklagarens kansli gjort sig skyldig till brott i tjänsten. Någon förundersökning ska därför inte inledas – nej, enklast och smartast så, så slipper JK röra i denna smet.

Jag följer alltså de byråkratikritiska spår du och Tage drog upp redan på 70-talet; någon gång har jag försökt med lätt ironi mot mina kombattanter, men det blir ju ödda pärlor.

Palmeärendet är mörkt, svart. Och det värsta är att vår överhet, i god Kafka-stil, klär sig själv i kritstreckrandigt och sina utlåtanden i korrekt kurialstil, så att eländet kan te sig byråkratiskt, kanske rent av demokratiskt, fullt tillfredsställande. Inget att bråka om.

Det enda som kan tänkas hjälpa är förstås media och mediafolk, men här råder samma tystnad. Jag brukar få frågan om jag ”inte känner några journalister”? Jag känner många journalister, från dem jag var kollega med på Tegelbacken - där dock de flesta inte lever kvar – till ärtigare typer som Jan Josefsson och redaktionschefen Martin Jönsson på SvD; den senare skriver till mig att ”SvD inte följer Palmeärendet lika noga som Sven Anér” – nej, det låter sig sägas. Följer inte alls.

Jag publiceras inte i tidningar, på sin höjd i Miljömagasinet. Publiceras du? Det verkar som om Palmeärendet är omgärdat av både vallgrav och taggtråd, så att varken de stora eller de små namnen kan sippra igenom.

Ack ja. Men verkligen tack för ditt livstecken. Själv bor jag med Lena (dotter till Edith Unnerstad, slet i 25 år med dokumentärprogram och snabba översättningar åt Rapport och klarade allt utom en röd khmer för det fanns igen röd khmer i stan som kunde hjälpa henne, har översatt mängder av böcker bl a Eduardo Galeano och Isabel Allende, från spanskan, är din och Tages och Povels fan samt skrev bifogade ”Mayday” tillsammans med mig) dels i Uppsala, dels sommarhalvåret på Hjelmbergstorpet i det uppländska Tuna, Öster Edinge. Vi balanserar väl på den vanliga knivseggen: hur länge ska vi båda orka? Själv kliver jag omkring som en kråka och behärskar inte vare sig käpp eller rollator (vilka jag anser socialt diskriminerande, ”som om någon skulle titta på dig”, säger Lena, helt korrekt).

När vi blir äldre försvinner alla eventuella särmärken och yrkesfördelar. Kvar blir bara ett par hukande och kurande människor som ägnar sig åt att försöka tillfredsställa de basala livsbehoven. Jag jobbar för all del med min blogg, det håller mig nog uppe. ”Jobbar du 25 år efter pensionen”? får jag frågan. Som om det vore oförsynt av mig.

När jag, i mitt förra äktenskap, 1960-62 bodde i Moskva för DN hade jag med din och Martins gube på skiva; jag kunde den i ett läge utantill.

Hasse (eller vill du hellre heta Hans?), det du har gjort för den svenska kulturen i en oerhört vid bemärkelse kan inte överskattas. När jag ser tillbaka verkar det som om du aldrig drabbades av några misslyckanden, däremot av så många framgångar, femettor. Gröna Hund, Dubbelgöken.

Jag är, åtminstone när det gäller mina humorkriterier, klart konservativ i dag. Jag klarar inte vare sig Robin eller Robyn (men hon ska kanske inte vara rolig), och Robert Gustafsson är skicklig inne i sina sketchbubblor men utanför väldigt seg och kontaktavstötande; jag hade en del trevare (fast bara med hans sekreterare) i samband med de walkie-talkies han skulle ha sett på Sveavägen. Robert verkar inte riktigt vara du med sig själv.

Mitt barnbarnsbarn heter Lyra; vilken värld hon nu har kommit till.

Din tillgivne

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

./. Ståtlig statlig skrivelse från JK samt ”Mayday” som JK inte läser.

Anmälan mot Riksåklagaren m.m.

Justitiekanslerns beslut 2011-01-25 Dnr 576-11-21 aktbil 4

Justitiekanslern beslutar att inte inleda förundersökning eller vidta någon annan tillsynsåtgärd i ärendet.

Ärendet

Sven Anér har – som det får uppfattas – anmält Riksåklagaren/anställda vid Riksåklagarens kansli samt anställda vid Rikspolisstyrelsen för brott med anledning av deras hantering av förundersökningen om mordet på Olof Palme. Han har även anmält Rikskriminalpolisen med anledning av dess handläggning av en begäran från honom om utfående av allmänna handlingar.

Justitiekanslerns bedömning

Vad Sven Anér har anfört ger inte anledning att anta att Riksåklagaren eller någon anställd vid Riksåklagarens kansli har gjort sig skyldiga till brott i tjänsten. Någon förundersökning ska därför inte inledas.

Den som anser att en polisman har gjort sig skyldig till brott som har samband med arbetet eller på något annat sätt har handlat felaktigt i sin myndighetsutövning har möjlighet att anmäla detta till polis och åklagare.

När det gäller Sven Anérs anmälan om att Rikskriminalpolisen inte har lämnat ut efterfrågade allmänna handlingar konstaterar Justitiekanslern att Sven Anér till anmälan bifogat en skrivelse daterad den 18 januari 2011 i vilken begäran upprepas. Justitiekanslern förutsätter att Rikskriminalpolisen med anledning av denna om så krävs underrättar Sven Anér om i vilken mån hans framställningar måste preciseras och i övrigt omgående lämnar ut efterfrågade allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess samt meddelar ett överklagbart beslut såvitt avser de handlingar som inte kan lämnas ut.

Justitiekanslern kommer, utöver lämnandet av dessa upplysningar, inte att vidta någon åtgärd inom ramen för sin tillsynsverksamhet med anledning av Sven Anérs skrivelser.

Ärendet har föredragits av hovrättsassessorn Anna-Karin Larsson,

Anna Skarhed /JK, men det står inte specifikt markerat/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"