Lena Mellin, Aftonbladet – detta är ett nödrop men samtidigt ett rop av hopp!

28.1.2011. Lena Mellin, Aftonbladet – detta är ett nödrop men samtidigt ett rop av hopp! För i det eviga Palmeärendet börjar saker hända, på myndighetsnivå, vilket är helt, helt nytt.

Vid årsskiftet fick jag det dramatiska beskedet från säkerhetspolisen (du har den utförliga texten på redaktionens bord!) att 94 av Säpos hemligaste papper nu släpps till mig: 94 av den grå eminensen PG Näss upprättade tidigare strikt hemliga registerkort, som vart och ett i korthet berättar om poliser som irreguljärt varit kopplade till mordet på Olof Palme! I ett fall har ”en polis sagt sig känna till att mordet skulle utföras”, i ett annat fall medelas på ett registerkort att ”privat polisverksamhet” förekommit. I anslutning till ett statsministerord; otroligt. Jag har ställt frågan; visar detta förekomsten av högmålsbrott?

Alltså: Säpo släpper just de bevis på ett förhandsarrangerat och inom själva rättsstaten koncipierat mord som förundersökningsledningen, vice RÅ Kerstin Skarp och rikskrims Stig Edqvist, gjort och gör allt för att hemlighålla. Säpo går före och avslöjar hemligheter; det är nytt och kanske hoppingivande!

Den andra goda nyheten är att regeringens justitie kansler Anna Skarhed direkt riktar en skarp uppmaning till rikskrim – och därmed till samarbetspartnern RÅ – att omedelbart sluta upp med att förvägra Sven Anér tillgång till centrala dokument i Palmeärendet, och

omgående lämnar ut efterfrågade allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess samt meddelar ett överklagbart beslut såvitt avser de handlingar som inte kan lämnas ut.

Här står alltså nu Säpo och JK faktiskt sida vid sida då det gäller öppnad Palmeinformation, medan RÅ och rikskrim fortsatt och fortlöpande ägnar sig åt ett flera månader långt trakasseri mot en av de i dag mycket få journalister som ägnar sig åt denna märkliga sida av den svenska rättsstaten.

Lena – läs, begrunda – och skriv!

Din tillgivne men orolige kollega

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"