Lars Krantz död

24.1.2011. TV-producenten, författaren och journalisten Lars Krantz har avlidit, 84 år gammal.

Lars var på 1960-talet min nära gode vän och arbetskamrat. Han tjänstgjorde då vid SVT:s kulturredaktion, medan jag själv tillhörde samhällsredaktionen. Vi fanns i samma barack på gamla A1–området på Gärdet och sågs dagligen.

Lars var en skicklig dokumentär berättare, med bl a den avslöjande TV-skildringen av ubåten Ulvens förlisning på sin meritlista.

Det var Lars som berättade för mig att misstankar rådde kring mordet på Olof Palme. Över en lunch på Lidingöbro värdshus fick jag för första gången konkret kännedom om dessa misstankar; det var hösten 1986, sedan jag lagt det årets Tjernobyldebatt på hyllan.

Lars skrev sedan själv den viktiga boken ”Ett verkligt drama”, där han lägger tyngdpunkten på två omdebatterade polismän som steg på buss 43 på Birger Jarlsgatan, ett viktigt men av polisens spaningsledning bortviftat tips. Granskningskommissionen i Palmeärendet anser sig smula sönder hela den Krantzska versionen, men den har inte lyckats.

Lars ägnade sig så småningom åt andra, mycket precisa anklagelser inom Palmeärendet, och han godtog därvid ogärna kontrasterande argument, precis som många andra av oss gjort inom denna sfär.

Någon gång 1988 sammanträffade jag med Lars i hans vindsateljé på Lidingö; han var fylld av engagemang och entusiasm, som vi alla var den gången, innan vi fastnade i spanarnas nät av påståenden.

Vi hade dålig kontakt den senaste tiden, men minnet av 80-talets pionjär består.

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"