Sven Anérs böcker

Samtliga Sven Anérs böcker distribueras av bokförlaget Kärret via Kärrets hemsida karretforlag.wordpress.com eller direkt från karret@goteborg.utfors.se.

Polisspåret (klassiker) 89 kr inkl porto 

Affären Borlänge (Boken som avslöjade Hans Holmér) 89 kr inkl porto

Affären Anti Avsan (2009), 80 kr inkl porto

De sammansvurna (2011), 79kr + porto 36kr

Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme (2012), 99kr + porto 36kr

Mitt 20-tal och mitt 30-tal,  168 kr inkl. porto.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"