Till rikskriminalpolisens Palmeenhet, kriminalkommissarie Stig Edqvist, till förundersökningsledaren vice RÅ Kerstin Skarp, till rikspolisstyrelsens l

ledning samt till statsminister Fredrik Reinfeldt:

1.1.2011.

Jag anmodar representanterna för den svenska rättsstaten att utreda huruvida

högmålsbrott

har begåtts i samband med mordet på statsminister Olof Palme, samt huruvida

representanter för den svenska rättsstaten vidtagit, och fortfarande vidtar, åtgärder för att med all kraft dölja ett begånget och fortfarande pågående högmålsbrott. Bifogade handlingar:

Nr 1: Registerkort 37-40, exempel på de 94 registerkort som av säkerhetspolisens PG Näss under 1980-talet upprättades över tips rörande polisers koppling till mordet på Olof Palme,

Nr 2: Artikel, skriven av mig och den 31 december 2010 utlagd på min blogg, www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Nr 3: Sammanfattande redogörelse för HÖGMÅLSBROTT, hämtad från Bonniers Lexikon, 1964, jämte min redovisning av informationen på registerkorten som indicier för högmålsbrott, ”Summary”,

Nr 4: Min bok, ”Palmemordet: Affären Anti Avsan” 2 uppl. 2009.

Begäran om utfående av allmänna handlingar.

Jag begär samtidigt, i denna skrivelse, att i kopior få ta del av

Nr 1: Samtliga de givetvis betydligt utförligare, handlingar till vilka de nämnda, kortfattade noteringarna på registerkorten hänvisar. Jag önskar dessa handlingar oavkortade, utan strykningar.

Nr 2: Jag önskar vidare utfå de handlingar med 67 tips rörande inblandade polismän, som finns samlade inom rikskriminalpolisens Palmeenhet; se sidan 269 i granskningskommissionens rapport (första tryckningen). Omedelbar handläggning av båda yrkandena jämte dnr! Jag anhåller om mina adressaters utförliga svar, i en svensk ödesfråga!

Sven Anér, Karlsrogatan 85, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

1 kommentar:

  1. http://www.youtube.com/watch?v=5fQqEtxncmM

    Mycket märkligt att Säpo på uppdrag av regeringen, ska utreda sig själva.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"