”Tänkvärd brottsrubricering”

11.1.2010, Det börjar komma in kommentarer till mitt inlägg om ”högmålsbrott”.

Gunnar Wall skriver:

Hej Sven! Tack för skickat material om misstänkt högmålsbrott. Tänkvärd brottsrubricering, och mycket intressant att du fått ut registerkorten. Ska skaffa dem själv när jag kan ta mig tid att titta på det materialet. Gott nytt år! Gunnar

Tack Gunnar! Bra om vi kunde enas om något sätt att gå vidare. Du har grundfakta mycket mera tillgängliga än jag!

Och ett par goda vänner i den övre medelåldern, med fortfarande färska och personliga minnen, skriver:

Hej Sven, jag har tagit del av skrivelsen från den 3 januari du skickat. Jag hade jourtjänst lördagen efter mordet och fick höra om det på radio den morgonen och trodde det var radioteater. Jag fortsatte till varuhuset PUB som jag jobbade på då, och det var avspärrat på Drottninggatan intill PUB. Dit jag kom efter att ha förklarat mitt ärende. Jag arbetade som maskinist på nämnda arbetsplats. Varuhuset hade skyltat med ”goda tider”, vilka monterades ned.

Apropå de 67 ärenden/kopplingar till polisen du nämner som inte lämnas ut, så verkar det underligt att de inte lämnas ut. De skulle kanske ha rentvått polisen från misstankar. (Apropå Axbergers hantering av ärendet.)

Vidare kan tyckas underligt att man lägger en militärövning en fredagskväll på Sveavägen. /?/ Där det hade setts några personer med walkie-talkie??

Man kan vidare undra hur vittnesförhöret gick till med Lisbeth Palme, som förmodligen var chockad efter överfallet?

En kvinnlig god vän skriver:

Jag tycket det är otroligt att du orkar hålla på med det här ärendet, när du mest blir motarbetad från högre ort. Har Reinfeldt eller hans närmaste någonsin svarat /svar: nej/ på dina frågor? Skulle nuvarande statsministern kunna veta och dölja att det var polisen/Avsan som var inblandade? Kommer registerkorten att nå allmänheten? Många frågor som kanske inte någonsin blir besvarade.

Manlig god vän skriver från Sydsverige:

Man kan erinra sig H Holmérs uttalanden: ”Kommer sanningen fram, så kommer Sverige att skaka i dess grundvalar.” Betyder ungefär: ”De som med statlig finansiering hade till främsta uppgift att skydda O.P. i stället lät taga hans liv! Ett annat uttalande av H.H.: ”Jag visste inte om hoten kom från dem som skulle skydda O.P.” H.H kände sig tvingad att spela med.

Ytterligare ett uttalande av H.H. ”Aldrig mer polisen!”

Och till sist, ur brevskörden, nu från en jurist av facket. Han skriver:

Vad gäller de 94 registerkorten kan jag inte förstå annat än att de innehåller mängder av högintressanta spaningsuppslag som borde hanterats pronto av den ordinarie spaningsledningen. Vad som faktiskt utretts eller följts upp vet jag förstås inte, men de anteckningar som du beskrivit ger intrycket av att uppslagen inte har åtgärdats alls eller först efter kraftigt dröjsmål. Men om mordet var en del i ett tänkt uppror eller om andra brott kan ha utgjort andra former av just högmålsbrott undandrar sig min bedömning.

Tack för alla de intressanta synpunkterna! När det gäller det avslutande juristuttalandet är inlägg från det hållet påfallande sällsynta. Vore det inte den samlade juristkårens skyldighet att slå larm, ideligen slå larm? Och bland annat punkt för punkt, åklagare för åklagare, gå igenom vad dessa specialengagerade Palmeåklagare presterat under 25 års tid! Inte mycket, och ingenting framåtsyftande, bara bakåtsyftande.

Agneta Ramberg på Advokatsamfundet är talkunnig och skrivkunnig – varför inte gå in i debatten, där det långa ilskna och intressanta Ring P1-inlägget fick karaktären av en brandfackla. Att rättssamhällets trogna följeslagare Sveriges Radio skyndar sig att i den förkortade reprisen stryka all farligt och ruskigt som Tomas Tengby så förtjänstfullt presenterade i sitt urspungliga Ring P 1 (10.1 kl 9.20) är, som jag skriver nedan, mycket symptomatiskt.

En annan fråga: En av mina korrespondenter skriver att det ”häromdagen” sändes ett program i P 4, där Robert Gustafsson intervjuades om polisspåret – har det programmet gått i repris? Bra i så fall.

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"