Varför ingen åtgärd om högmålsbrott, RÅ?

16.1.2011. TF chefsåklagare Peter Lundkvist, RÅ:

Ditt brev 11.1 förvånar, och jag önskar förklaringar:

För det första: Jag önskar besked om vilket lagrum du stöder dig på då du skriver stycket som inleds ”Du informeras om…”?

Har jag gjort mig skyldig till brott? Gäller inte TF 1:1 mig? Om en aktiv och professionell journalist i sin yrkesutövning förvägras varje kontakt med en svensk myndighet utgör detta ett flagrant exempel på ”i förväg lagda hinder”.

Du kanske inte i detalj vet hur hederliga reportage kommer till. Om reportaget fordrar information från myndighet bör vederbörande journalist inhämta besked från aktuell myndighet, annars kan han inte skriva en komplett researchad text. När du alltså hävdar att jag i fortsättningen ”kan lämnas utan någon åtgärd” innebär detta i praktiken att du bryter mot TF och ålägger mig yrkesförbud. Ge mig avsett lagrum när du, jämlikt FörvL 4 §, besvarar detta brev.

För det andra, i sakfrågan: Du skriver:

”Det du skriver föranleder inte någon åtgärd från riksåklagarens sida”.

Hur ska detta besked tolkas? Innebär beskedet att RÅ misstror säkerhetspolisens formella dokumentation rörande hundratalet polistips rörande polisers kopplingar till mordet på Olof Palme? Är detta rena påhitt från den svenska säkerhetstjänstens sida, ej värda att granskas? Är ”privat polisverksamhet” ej högmålsbrott? Och hur kan RÅ veta någonting i denna affär när RÅ aldrig har granskat den?

Eller förhåller det sig så här: Tror riksåklagareämbetet att jag har förfalskat den dokumentation som jag hävdar är säkerhetstjänstens? Eller är ”privat polisverksamhet”, i samma anda som den Munckska kårens på 1920-talet, i dag på intet sätt lagstridig?

Peter Lundkvist, jag föreslår att du avstår från att sända mig oförsynta brev och i stället på allvar går in i denna affär – som ju inte kan ha varit någon nyhet för den förundersökande riksåklagaren, omnämnd som den är i den statliga granskningskommissionens rapport.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"