RÅ, förundersök högmålsbrott!

6.1.2001.

I anslutning till tidigare till Vice RÅ Kerstin Skarp överlämnad dossier, där jag ställer frågan ”Är mordet på Olof Palme ett högmålsbrott?” anmodar jag härmed Riksåklagaren, i hans egenskap av ledare för den fortfarande pågående förundersökningen rörande mordet på dåvarande statsministern Olof Palme, att omedelbart föra upp högmålsbrott på agendan.

Min anmodan sker enligt tryckfrihetsförordningen och bör handläggas i anslutning till 4 § förvaltningslagen, där bl a konstateras att ”frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt”. Naturligtvis gäller paragrafen i än högre grad då frågan kommer från en professionellt utredande författare och journalist, vilkens uppgifter i det aktuella ärendet aldrig, under de snart 25 åren, har av RÅ-ämbetet ifrågasatts.

Jag önskar sålunda ett omedelbart svar, och jag hänvisar alltså till min ovannämnda dossier, där för första gången säkerhetspolisens handhavande av dramatiskt avslöjande uppgifter i anslutning till Palmemordet publiceras och analyseras.

Svar i en ödesfråga, sålunda, RÅ!

Sven Anér, utredande författare och journalist i Palmeärendet, med senaste bok ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, 2:a uppl 2009. Ingen av bokens uppgifter har av vare sig RÅ eller rikskriminalpolisen någonsin ifrågasatts, varför jag har anledning förmoda att dessa båda instanser inte har något att invända mot min framställning.

Ärendet brådskar, RÅ! Jag har de senaste dagarna fått mängder av bevis för att det högmålsbrott, som jag nu har tagit upp som en fullt realistisk möjlighet, skakar och oroar, bland andra tidigare riksdagsledamöter.

Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Fil kand, civilekonom. Medlem av Svenska Journalistförbundet och Sveriges Författarförbund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"