Finns blottor i muren kring mordet?

27.1.2011. Kan verkligen Säkerhetspolisen och JK vara ärligt intresserade av en islossning i Palmeärendet? Jag ställer frågan eftersom, på kort tid, dessa båda instanser tycks ha fronderat mot RÅ:s och rikskriminalens och i viss mån JO:s (Axbergers!) hegemoni. Är något klart spännande på gång?

Det var för ett par veckor sedan som SÄK skapade sensation genom att avslöja samtliga 94 registerkort innehållande etthundra tips om polisers irreguljära koppling till mordet på en statsminister; ett oerhört avslöjande. Naturligtvis visste Säk att det var sprängstoff som fick detonera, men de lät det ske. Det säkerhetsförslutna konvolutet sändes till mig, och bollen var i rullning.

Och JK har, som synes i de senaste blogginläggen, faktiskt uttalat att

Justitiekanslern förutsätter att Rikskriminalpolisen med anledning av denna /Anérs begäran/ om så krävs underrättar Sven Anér om i vilken mån hans framställningar måste preciseras och i övrigt omgående lämnar ut efterfrågade allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess samt meddelar ett överklagbart beslut såvitt avser de handlingar som inte kan lämnas ut.

Jag har några synpunkter. För det första vet jag inte hur pass starkt detta uttalande är. Kanske är det mycket starkt och kraftfullt, kanske är det en riktigt ilsken order till rikskrim att äntligen fullgöra sin skyldighet enligt tryckfrihetsförordningen. Men jag har inte JK:s handbok i takt och ton.

Den verkliga styrkedemonstrationen från JK:s sida skulle förstås ha varit en skrivelse direkt från JK till rikskrim; nu läggs uppgiften på mig att beordra rikskrim, vilket är upp och ned-vända världen. Rikskrim lyder sannerligen inte mig.

Vi får se vad som händer. Men ändå: två starka instanser mot två andra lika starka? SÄK och JK mot RÅ och rikskrim? Finns en bräsch i tystnadens Palme-mur? Tonfallen skiljer sig. RÅ och rikskrim excellerar i oförsyntheter gentemot mig, medan Säks handläggare Katarina Holmberg sänder mig sin vänliga hälsning.

Skulle verkligen dessa höga instanser i växlande grad vara informerade om Palmemordets olagligheter? Det känns svårt att tro. Eller är det önskan om att öppna upp hela denna Pandoras ask som skiljer myndigheterna åt? Som sagt, spännande i så fall.

Och vad gör rikskrim nu, efter att ha funderat i 70(!) dagar? Sven Anér

Den sköna grekinnan Pandora öppnade sin ask varvid allt elände spreds över världen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"