Publicistklubben: Palmemordet?

15.1.2011. ./.dossier

Programförslag för debattafton: Debatt om utredningen av Palmemordet, mot bakgrund av bifogad presentation av säkerhetspolisens egna uppgifter rörande ”privat polisverksamhet” i den pågående Palmeutredningen.

Jag ber ledningen för PK läsa bifogad dokumentation!

Jag understryker att det alltså handlar om den svenska säkerhetspolisens egen samlade dokumentation rörande 94 tips om polisers koppling till mordet på Olof Palme, där ett av de mest illavarslande ”registerkorten”, nr 37, (återfinns i den medsända dossiern) alltså talar om ”privat polisverksamhet”, dvs det mest förbjudna.

Min egen insats i sammanhanget är endast att jag av säkerhetspolisen begärt ut ett antal handlingar och därvid erhållit denna dokumentation, som säkerhetspolisen alltså har velat visa upp för den svenska allmänheten, något som skulle kunna betyda en islossning i det stelnade utredningsarbetet.

Jag ställer själv frågan om huruvida ”högmålsbrott” föreligger i samband med att en ”olovlig kårverksamhet” kan ha förekommit (se BrB 18 kap).

Säkerhetspolisens uppvisande av denna dramatiska information är både illavarslande och motsatsen: att skeenden av detta slag har kunnat få förekomma resp att de i dag har avslöjats av säkerhetspolisen.

Jag ställer förstås upp med kompletterande information, om PK:s ledning så önskar, bl a med alla de omvälvande registerkorten i faksimil (ca 25 A 4). Jag ligger även ute på nätet med bloggen

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

där detta ärende behandlas.

Jag har, PK, genom åren haft svårt att nå ut med mina budskap rörande Palmeutredningen, men sena radiokommentarer och denna säkerhetspolisens rapport är uppenbarligen på väg att leda fram till ett genomslag. Naturligtvis skulle ett PK-initiativ uppmärksammas.

Engagerad hälsning

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. Jag var till för några år sedan ständig medlem av PK, men begärde då mitt utträde. Jag återinträder nu gärna, om detta medges av stadgarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"