Befann sig Anti Avsan vid Dekorima när Olof Palme sköts?

24.1.2011. Till vice RÅ Kerstin Skarp:

Jag vänder mig till den mest kvalificerade personen i Sverige rörande mordet på dåvarande statsministern Olof Palme, nämligen till förundersökningsledaren vice RÅ Kerstin Skarp.

Och jag ställer rubrikens fråga:

Befann sig Anti Avsan vid Dekorima när Olof Palme sköts?

Jag har ställt denna fråga tidigare till förundersökningsledningen, med något varierande formulering, men jag har aldrig fått annan typ av svar än en vägran att kommentera den aktuella förundersökningen över huvud taget.

Jag sitter nu med förvaltningslagens seviceparagraf framför mig, förvaltningslagens fjärde paragraf. Denna paragraf andas, som du vet, idel vänlighet och omtanke gentemot de personer som vänder sig till myndigheten; det skulle gå att säga att lagen inte vet hur väl den vill dessa personer:

Vägledning, råd, hjälp, svar så snart som möjligt.

Jag finner då tyvärr att riksåklagarämbetet sällan eller aldrig har uppfyllt de krav denna serviceparagraf ställer. Men jag gör nu ett nytt försök med rubrikens fråga. Det framgår ju inte av serviceparagrafen att vissa personer skulle vara uteslutna från myndighetsassistans, att fattiga, klent utbildade eller extra envisa personer, till exempel, skulle vara ställda off side. Ne,j lagen menar att du bör svara, Kerstin Skarp, ”så snart som möjligt”.

När jag får ditt svar kommer jag att veta var vi står. Förnekar du att piket/baseballpolisen Anti Avsan vid denna tidpunkt befunnit sig vid Dekorima? Eller bekräftar du att han fanns på plats? Eller säger du att du inte vet?

Varje uppriktigt svar är välkommet, och jag kommer givetvis att rätta min efterföljande aktivitet, bl a bloggskrivning till tiotusentals besökare, efter svarets innehåll. Jag utgår från att du inte hävdar att jag inte skulle få fråga? I så fall hänvisar jag till TF 1:1.

Jag önskar ditt svar!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79 (ja, ring gärna!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"