Varför Jeppsson men inte walkie-talkies?

19.1.2011. Till RÅ. 08-453 66 99.

Jag skulle sätta värde på om RÅ, i ett hyggligt tonläge, kunde jämlikt förvaltningslagens serviceparagraf , 4 §, informera mig om följande:

Jag har nyligen från rikskriminalpolisen utfått utskrifter av fyra förhör hållna med vittnet Lars Jeppsson i Palmeutredningen 1986-03-01 till 1989-08-30 och ingående i förundersökningen avseende mordet på Olof Palme.

Då blir min fråga: är inte också de ca 40 walkie-talkietipsen, från det centrala mordområdet och den nära mordtiden, också ingående i denna förundersökning? Men dessa walkie-talkie-tips skall jag enligt rikskriminalpolisen inte utfå, och jag förstår inte logiken.

Jeppson berättar utförligt om sina förehavanden i det centrala mordområdet vid den aktuella mordtiden, och dessa handlingar har jag fått ut. Varför inte de samtidigt noterade walkie-talkie-tipsen?

Tacksam för ett för en icke-jurist förståeligt svar, och tacksam också för ett annat tonfall än det jag nyligen har mötts av från Peter Lundkvists sida.

Engagerad hälsning!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"