Förhör som förhör?

19.1.2011. Rikskrim, Palmeenheten:

Jag fick ut förhören med Lars Jeppsson ostrukna men inte walkie-talkie-tipsen – varför inte?

Båda ingår i förundersökningen rörande mordet på Olof Palme, båda avser händelser i omedelbar anknytning till själva mordet – vad är det som skiljer dem?

Jag önskar en noggrann förklaring och specifikation. Och jag önskar all annan info rörande allmänna handlingar som jag begär ut; vissa är snart tre månader gamla.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"