Om kommentarer

Sven Anér använder inte Internet, publicerar med hjälp av en konsult. Därför svarar han inte direkt på dina kommentarer.
Nytt: Du måste registrera dig för att få kommentera. Du kan ändå förbli anonym. Anledningen är att det är svårt att förstå vem som säger vad om nästan alla heter Anonym. Av någon anledning går det inte att registrera sig med en Wordpressadress. Detta är anmält till Blogger.
Kommentaren granskas innan den publiceras. Detta kan ta ett par dagar. Kommentarer med kränkande text eller med helt ovidkommande innehåll kommer inte att publiceras.