Varför granskade kommissionen sina papper i ett rum hos polisen?

23.1.2011. Till Rikskriminalpolisen. Begäran om svar på en viktig fråga beträffande förhållandet polis - kommission. Även för justitiedepartementet, för åtgärd och svar!

Granskningskommissionen i Palmeärendet skriver, sidan 12 i rapporten, första tryckningen, att polisens handlingar finge läsas i polisens lokaler för att handlingarna icke skulle förvandlas till allmänna.

Påståendet måste vara feltänkt. Handlingarna var då, och är oförändrat i dag, allmänna. Jag får fortlöpande ut, som rikskrim vet, sådana helt allmänna handlingar, och jag fick ut dem även före 1994, Ibland sker sekretesstrykningar eller avslag, men detta har inte med handlingarnas allmänstatus att skaffa,

Jag önskar svar på denna fråga:

Varför ville rikskrim att det skulle förfaras med dokumentationen på detta sätt? Har det skett en sammanblandning mellan ”allmän” handling och ”offentlig” handling, två helt skilda ting?

Jag önskar omedelbar handläggning! Jag tar också tillfallet att påminna om de allmänna handlingar rörande 94 + 69 polistips samt de ca 50 allmänna handlingar rörande ”Dekorimamannen”, för vilka jag begärt offentlighet!

Intresset för dessa frågor är i raskt stigande, inte minst från TV:s sida, varför jag som sagt önskar snabb handläggning. Rimligen har rikskrim ingen anledning att dröja med den eventuella hänskjutning till högre instans som rikskrim kan anse kan bli erforderlig.

Jag är nyhetsman, har varit det i hela mitt yrkesverksamma liv. I min profession har vi skyndsamhet som ledord; det trodde jag även gällde polisverksamhet.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Använd vid lämpliga tillfällen gärna denna telefonmöjlighet, i stället för dyra och tidskrävande rekommenderade brev med mottagningsbevis!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"