Varför döljer Leif GW en koppling Avsan – da Costa?

27.4.2011.

Brev från Rikspolisstyrelsen. Verksledningskansliet, Eva Linnea Sjögren handläggare:

Begäran om handling

Verksledningskansliet har tagit del av din begäran om utlämnande av allmän handling.

Trots inventering av befintliga handlingar och kontakt med professor Leif GW Persson kan vi dessvärre inte finna det efterfrågade materialet.

RIKSPOLISSTYRELSEN  Eva Linnea Sjögren


Detta brev får jag i dag, den 28 april 2011, och jag ställer mig frågan: är rikspolisstyrelsen en vildmark, en obygd dit civilisation ej nått?

Det var alltså den 19 augusti 2010, i fjol, som jag till professor Leif GW Persson vid rikspolisstyrelsen sände mitt larmbrev om tänkbar förbindelse mellan Catrine da Costa och Anti Avsan. Brevet har du som bloggbesökare just läst, ovan. Men brevet går inte att hitta, säger rikspolisstyrelsen – vems fel är då det?

Jo, det är professor Leif GW Perssons fel! Han är som tjänsteman vid rikspolisstyrelsen skyldig att, när han tagit del av en inkommande skrivelse, lämna över handlingen till registrator för diarieföring, registrering och arkivering.

Saken blir än mer kontroversiell sedan rikspolisstyrelsens verksledning tydligen heller inte har kunnat hitta de tre tips till Leif GW Persson, i hans egenskap av medarbetare i TV 3:s ”Efterlyst”, som just berör det utomordentligt illavarslande, tre gånger upprepade larmet om en kontroversiell kontakt mellan Anti Avsan och Catrine da Costa.

Dessa tre larm har troligen haft formen av telefonsamtal till ”Efterlysts” svarssluss, men de borde givetvis, med tanke på det allvarliga, återkommande innehållet, av Leif GW Persson ha noterats med tre separata tjänsteanteckningar, varjämte han självfallet borde ha ringt upp den oroliga kvinnliga tipslämnaren. Detta hade TV 3 lovat denna kvinna, men Leif GW Persson har uppenbarligen aldrig ringt.

Saken visar det vanskliga i att en hög representant för den högsta svenska polismyndigheten sammanblandar sin yrkesplikt med ett lukrativt privat extraknäck. Saken är, på alla punkter, djupt oroande och ställer bl a den journalistiska bevakningen kring de brännheta huvudfigurerna Catrine da Costa och Anti Avsan i ilsket gräll belysning.

Detta gäller en av grundbultarna i svensk administration. Handlingar ska finnas tillgängliga, annars kan landet inte regeras enligt regeringsformen, till exempel 1 kap 2§ 2 mom, där det sägs:

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad informationsfrihet, frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden.

Och om dessa handlingar inte finns kan landet inte korrekt regeras; så ligger det till.

Men denna enkla minnesregel är ingenting professor Leif GW Persson fäster sig vid. Det finns alltså, inom statsförvaltningen, en enklav som inte lyder gällande lagar. Det är en enklav, inom rättssamhället, dit inga farliga och nyfikna blickar får nå, och en av styresmännen för denna enklav är uppenbarligen professorn Leif GW Persson.

Och just medan jag skriver denna text på min trogna ordbehandlare får jag en påringning från en av rikspolisstyrelsens jurister, som just är sysselsatt med att försöka utreda om namnen Anti Avsan och Catrine da Costa finns hopkopplade någonstans inom rikspolisstyrelsens dokumentation. Hittills hade den mycket vänlige juristen inte hittat någon sådan koppling, men han lovade att fortsätta leta.

Jag gav honom då tipset om de tre telefonlarmen samt mitt eget vilsegångna brev till Leif GW Persson, varvid han lyssnade med viss förvåning.

Jag har, som mina bloggbesökare vet, genom årtiondena lagt ner ett omfattande arbete på att försöka tillgodogöra mig myndigheters dokumentation: har det arbetet varit bortkastat? Är det bara snälla papper jag har fått se, inte de svåra, kontroversiella? Och har RPS-professorn Leif GW Persson i själva verket med RPS´ mycket goda minne suttit som grindvakt i ”Efterlyst” med uppdrag att stoppa sprängstoff som kan kopplas till Catrine da Costa och Anti Avsan, båda mitt i centrum för dagens stora brottsdebatt?

Vacklar rättsstaten?

Frågar Sven Anér.

Detta blogginlägg postas till RPS.


 


28.4.2011.

Till Rikspolischefen

Ärende: VLK-187-2298/11

Rikspolischef Bengt Svensson!

Jag närsluter ett debattinlägg för min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

och anför följande:

Din anställde Leif GW Persson har sålunda, i sin egenskap av medverkande i TV 3:s ”Efterlyst”, under 2010 mottagit tre alarmerande tips rörande en koppling mellan Catrine da Costa och Anti Avsan. Han har även, den 20 augusti i fjol, mottagit en utförlig skrivelse från mig i samma ämne, men han har ej låtit diarieföra, registrera eller arkivera dessa informationer, vare sig som tre separata tjänsteanteckningar eller, min skrivelse, som inkommande handling.

Detta betyder att en mycket klar indikation på en koppling Anti Avsan/Catrine da Costa i dag ej går att belägga via RPS´ arkiv.

Jag betraktar förhållandet som oefterrättligt och begär att du omedelbart låter utreda.

Jag önskar ditt snara svar!

Även denna skrivelse läggs nu ut på min ovannämnda blogg.

Engagerad och djupt oroad hälsning!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.


./. 1 bloggtext enligt ovan samt ovannämnda brev från RPS´ verksledning.

11 kommentarer:

 1. Som anställd vid RPS vid den tiden borde ju Persson haft skyldighet att vidarebefordra tips för registrering.
  Alla tips som kommit in till efterlyst kan ju å andra sidan inte blivit lästa av GW Persson.
  Så frågan är ju vem som läste dina brev/mail och var de sedan tog vägen. Ett bra uppslag för en grävande journalist som vill sätta sig in i Palme/Avsan-problematiken.

  SvaraRadera
 2. Sverige som land har upphävt preskriptionstiden
  för mord pga. att mordet på Olof Palme är ouppklarat. Nazistförbrytare är också mördare.
  Det finns ett samband, vilket herrar Avsan, Härm och Kenamets säkert hört talas om.
  Och mordutredandet kommer inte heller att läggas ned när alla är döda.

  SvaraRadera
 3. Tänkbar koppling till da Costa?
  Både Anti Avsan och Teet Härm är Sverigeester.
  1941-1944.
  VESTIGA TERRENT!

  SvaraRadera
 4. TEET HÄRM är väl aldrig släkt med BORIS HÄRM?
  Från estniska SD....

  SvaraRadera
 5. "Det är mina KULOR" sade Oxen-innehavaren
  SIGGE. Hade han läst dikten "Spela kula"?
  För inte hade väl denne hedersman SJÄLV
  smutsiga KULOR I PUNGEN?
  Enligt Teet Härm exploderade kulan inne i Palmes kropp.

  SvaraRadera
 6. GEISLER som kanske mördade Jane Horney etc.
  blev själv mördad 1968. Ett vanligt simpelt
  rånmord, ingenting annat. Inte SAAAANT?
  Eler var det för att den försupne f.d. krigshjälten visste för mycket och pratade för mycket skit?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Læs også på: www.npi-news.dk
   vh
   OHJ

   Radera
 7. Danske journalisten Erik Haaest dog i januari 2012.
  1976 avslöjade han mångmiljonären och mytomanen
  "Sven Hassel", vars urusla böcker tyvärr såldes
  i 12 miljoner exemplar översatta till 25 språk!
  Men ingen i Sverige vågade avslöja Mr. X=Kurt Flåsson-Såsson!
  Samma år avslöjade Haaest mötet på Hotel d´Anglettere 1944 och Flugtrute Nord/Flyktrutt Nord/Via Nord.
  Han var först.

  SvaraRadera
 8. 1976 var oxå LOCKHEEDS år och där uppträdde F.J.Strauss tillsammans med sin vän Prins Bernhard,
  som också kände en viss PIETER MENTEN.
  1976 var nämligen även hans år.
  Och både prins Bernhard och Menten hade kopplingar till den "Velser Affaire" som Conny Braam skriver om i "Het Schandaal".
  Prins Bernhard var hedersgäst på Hannie Schafts begravning...

  SvaraRadera
 9. Skulle ha varit HOTEL DÁNGLETERRE!

  SvaraRadera
 10. Vilken holländare utom tyske prins Bernhard av
  Lippe-Bisterfeld skulle ha kommit på iden att ge
  Strauss Oranjeorden, dvs. Hollands förnämsta
  utmärkelse? Vilken holländare förutom den tyske
  prinsen ville ha med Strauss att göra?
  Kände Strauss och hans folk till Pieter Menten och Hannie Schaft?
  Cees Vreeswijk kom ju f.ö. från Ijmuiden...
  Strauss och Prins Bernhard, ja.

  Gemensam bakgrund i NSKK och kanske i SD fanns ju...

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"