Skyddande av brottsling i fallet Avsan?

23.4.2011.

Till Riksåklagaren.

Jag anmodar härmed riksåklagaren att snarast undersöka huruvida professorn vid rikspolisstyrelsen Leif GW Persson gjort och gör sig skyldig till

skyddande av brottsling

genom att undertrycka illavarslande information rörande förre polismannen, nuvarande rådmannen vid Stockholms Tingsrätt och moderate ledamoten av Sveriges riksdag

Anti Avsan.

Jag hänvisar i detta ärende till bifogad skrivelse ställd till justitieministern samt anför här, komprimerat:

Leif GW Persson har, enligt uppgifter som han själva ingalunda dementerat, vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad rörande sammanträffanden omedelbart före mordet på Catrine da Costa mellan da Costa och ovannämnde Anti Avsan. Jag har själv vidare, i augusti 2010, i ett utförligt brev till Persson ställt frågor till Persson i detta ärende, men jag har ej fått svar, och vid efterfrågan hos RPS av brevet har detta uppenbarligen ej kunnat påträffas.

Mitt bestämda intryck är att Persson, snart sagt till varje pris, önskat och fortfarande önskar hålla kontakten mellan Avsan och da Costa hemlig, samt att han därvid gjort och gör sig aktivt skyldig till skyddande av brottsling.

Jag anhåller sålunda att RÅ snarast utreder denna fråga, som kan vara kopplad till två formellt ouppklarade mord, nämligen mordet på Catrine da Costa och mordet på Olof Palme.

Jag önskar, med vändande post, besked om diarienummer och handläggare samt ämbetets kommentar.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

./. Bilaga: brev 21.4.2011 till justitieministern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"