10.4.2011. Likalydande skrivelser till Riksåklagaren samt till Rikskriminalpolisen.

Begäran om besked rörande allmän handling.


I Spaningsuppslag i grövre brottmål, KB 10393-1-1 (tidigare E 1929-1-1), förhör 870403 med Sven Sigvard Cedergren, sägs i tredje stycket följande:

Cedergren fick då del av att han under aktuell kväll i telefon, samtalat med sin nu avlidna bror, med Janne Lundberg, med en kvinna som vid tillfället befann sig vid Slussen och efter mordet, med Mona på Lidingö och Kjell Fernberg.

Jag konstaterar då följande:

Cedergrens avlidne bror hette Roger Cedergren. Den i förundersökningen avseende Christer Pettersson som uppringande utpekad är däremot en annan Roger, nämligen Roger Östlund, sålunda en anmärkningsvärd diskrepans.

Vidare noteras, i här anfört spaningsuppslag, de uppringande i annan ordning än i det telefonavlyssningsprotokoll som lämnats ut i ärendet. Enligt tk:n skulle ordningen mellan de uppringande inledningsvis ha varit: Janne Lundberg, okänd kvinna vid Slussen samt Roger Östlund, medan enligt förhöret med Cedergren ordningen skulle ha varit: Roger Cedergren, Janne Lundberg, okänd kvinna vid Slussen.

Jag är beredd att tro på versionen från Cedergrenförhöret, av bl a två anledningar:

För det första är det knappast troligt att krinsp Nässén, vid förhöret med Cedergren, skulle ha kastat om samtalsordningen, eftersom han av allt att döma suttit med en korrekt samtalslista framför sig vid detta förhör, och

för det andra pekar själva det återgivna samtalsreferatet på att det är med sin yngre bror Roger som Sigge samtalar. Han ger denne ett antal råd, uppenbarligen i sin egenskap av omtänksam storebror som önskar honom väl. Ingenting pekar på att Cedergren skulle ha haft ett liknande förhållande till Roger Östlund, som för honom uppenbarligen endast var en i raden av knarkköpare.

Jag är alltså av den uppfattningen att förhöret med Sigge Cedergren är korrekt återgivet, medan allt omnämnande av Roger Östlund i sammanhanget framstår som oförklarat och oförklarligt, så mycket mer som polisens förhör med Bengt Lantz, Jonas Wängestam, Peter Olofssaon, Pia Engström och Lars-Erik Eriksson samstämmigt visar att Roger Östlund kom tidigast 23.30 till biografen Grand mordkvällen och alltså ej före mordet kan ha sett Christer Pettersson utanför biografens glasdörrar,

Jag förbereder i dagarna en ny bok, ”Palmemordet: DE SAMMASNSVURNA” och kommer där att nämna affären med de båda Roger. Eftersom jag givetvis är angelägen att alla mina fakta ska vara korrekta (liksom de varit och är i ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”) önskar jag nu svar med vändande post från båda mina adressater på frågan:

Vilken Roger?

Som mina adressater inser är ärendet avgörande för en rätt bedömning av möjligheten för Roger Östlund (?) att ha sett Christer Pettersson vid biografen Grand före mordet på Olof Palme och för en rätt bedömning av Palmemordet över huvud taget.

Saken är märklig inte minst av den anledningen att det var krinsp Thure Nässén som var ansvarig för de flesta förhören med såväl Sigge Cedergren som med Roger Östlund. Hur denna sammanblandning kunnat ske undandrar sig min bedömning, men möjligen har mina adressater en senkommen godtagbar förklaring.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 018-15 12 79, 0174-500 66.

1 kommentar:

 1. Christer Pettersson hade visst uttryckt ett starkt palmehat. Han hade t.o.m övat på att döda stadsministern. Han sågs ju också av vittnen på mordplatsen. Det fullkomligt strömmade in tips om honom efter mordet där han utpekades som skyldig. Han saknar alibi för mordkvällen.

  Han hade en lägenhet precis vi mordplatsen och mördarens flyktväg. Han har minst två gånger hörts säga att ha visste hur palmemordet gick till. Folk var rädda för honom t.o.m poliser. Christer Pettersson hade dömts för våldsbrott och sadistiskt beteende. Christer Pettersson var en mycket duktig skytt och var expert på den typ av vapen som Palme sköts med och hade övat skytte i stadsmiljö med detta vapen. Han ägde själv denna typ av vapen och hade tillgång andra vapen, bland annat ljuddämpare. Dessutom hade Christer många illegala vapen hemma. Hemma hos Christer har man hittat samma ovanliga typ av ammunition som Palme sköts med som nästan inte existerar annars i Sverige gjutna i samma batch som kulorna som hittades vid mordplatsen. Christer var nazist och umgicks i kretsar där man ville avsätta regeringen och demokratin och återinföra Kungastyre ala 1914 års modell. Christer flyttade utomlands strax efter mordet till sina nazikompisar i Berlin.
  Christer Pettersson hade också en kompis som sades kopplat in sig för att kunna telefonavlyssna Palme på mordkvällen, från en militär avlyssningsstation. Christers andra vapentokiga kompisar sågs av flera vittnen vid mordplatsen.
  Christer Pettersson hade goda kontakter med internationell brottslighet. Christers kompisar i utlandet hatade Palme och hade försökt döda honom innan. Christer Pettersson hade normalt tillgång till topphemlig information direkt från Säpo och militären bland annat om Palmes livaktsskydd.
  Christers kriminella kompisar i Sverige och utomlands hatade Palme för att han höll på att förstöra deras brottskarriär, senast i augusti hade Palme själv stoppat en jättestöt, som kostade Christer kompisar miljoner och det blev uppenbart rasande ... kanske var några på väg i finkan om inte Palme stoppades. Palme höll just på att förhindra en annan gigantisk stöt när han sköts...

  Oj, nej jag glömde... det var ju inte CP utan CG, oj så tokigt det kan bli..

  http://www.scribd.com/doc/52666417/Det-var-Christer-Pettersson

  http://www.scribd.com/doc/50277314/Palmemordet-snabbkurs-i-all-mystiskt

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"