Du får tala ut, Leif GW!

1.4.2011. När Leif GW Persson efter sitt famösa sammanträffande för en månad sedan med rikspolischefen i mail till mig förklarar att han ingenting kan säga om vad som avhandlades eftersom sekretess råder är detta en sanning med modifikation eller rättare sagt ingen sanning alls.

Ett av svensk lags viktigaste lagrum är tryckfrihetsförordningens § 1 – ja, jag återger inledningen till det tredje stycket:

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare…

Jag komprimerar: I det aktuella fallet har Leif GW Persson full laglig rätt att för mig, som författare och bloggutgivare i Palmeärendet, berätta om sitt samtal med rikspolischefen. Ingen lag finns som kan förbjuda honom att agera på detta sätt, vilket också innebär att han inte kan straffas för en sådan åtgärd.

Men det är civilkuraget som fattas. Det går lätt att prata lite yvigt om ”konspiration” och ”poliser”, men när det brinner i knutarna och den högste polischefen kallar till räfst och rättarting då darrar även den morske Leif GW i knävecken.

Saken är förstås mycket allvarlig, och TF:s 1§, 3 st är grundläggande viktig och vittsyftande. Om t ex rikskriminalens Stig Edqvist skulle vilja berätta för mig (inte överlämna dokument, det är något annat) vad Anti Avsan säger i sitt två timmar långa förhör den14 juni 1986 inför Palmeutredarna, skulle Edqvist inte göra sig skyldig till något fel! Men han kan inte tvingas till detta.  Han har rätt att berätta, men han kan inte tvingas.

Så egentligen vilar hela den så hemliga Palmeutredningen på ganska bräcklig grund. Och alla dessa sekretesskäl, som dess jurister alltid räknar upp då jag ska näpsas, saknar verklig tyngd i förhållande till den allt överskuggande tryckfrihetsförordningens § 1. En demokratisk regel, till skydd för demokratin.

Jag riktar nu denna skrivelse till Leif GW Persson:

1.4.2011. Jag anmodar dig, Leif GW Persson, att, i enlighet med TF 1:1 3 st, för mig omtala vad du avhandlade med rikspolischefen den 1 mars i år! Jag önskar omedelbart svar!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.


Jag bifogar även min senaste korrespondens i ämnet och ber dig agera från den fria och aktade position du har i dag.

Se även min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Staffan Heimerson kommer om någon vcka med en ganska lång intervju med mig i Axess, efter Leif GW-framträdandet om poliser och konspiration.

Jag vore förstås glad om du ginge ut i debatten!

Vänlig, kollegial, engagerad och oroad hälsning

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge.

PS: Jag mår ganska bra. Fyller 90 till sommaren. Jag var med i en filminspelning i anslutning till mina intressen nyligen, blir SVT- och biofilm så småningom. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"