Skrivelse till RÅ. - Kan J-P ta upp?

1.4.2011. Till Jönköpings-Posten

Chefredaktören

Jag översänder i Palmeärendet kopior av skrivelser till riksåklagaren och till domstolsverket i Jönköping. Jag vore mycket glad om J-P tog upp den här frågan. Mina uppgifter ör korrekta och aldrig dementerade; svårigheten har dock ständigt varit att få spridning för denna information, vilken uppenbarligen betraktas som känslig.

I sakfrågan: Stockholms tingsrätt har alltså den dubbla rollen av att först inte ha noterat att alla initialuppgifter rörande Christer Pettersson varit falskt påhittade samt av att ha Anti Avsan anställd som rådman utan att kontrollera honom, vare sig då han anställdes eller i dag.

Hela ärendet är inflammerat, och de är svårt att finna något nyhetsmedium som vill gå ut med informationen. Men Jönköpings-Posten sitter en bit från Stockholm och har förhoppningsvis inte sina värderingar nödvändigtvis bundna till huvudstadspressen, och tidningen har säkerligen också upparbetade kontakter med domstolsverket.

Kan tidningen känna på denna info, aldrig dementerad?

Kollegial, engagerad och djupt oroad hälsning! Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"