Staffan Heimerson!

1.4.2011.

Staffan – det här är ett nödrop. Ett av mina många nödrop genom åren. Jag måste få hjälp med Palmeaffären.

Jag bifogar nu min senaste, mycket ensidiga korrespondens, där jag lägger allt på bordet, men mina motparter är stryktåliga och reagerar sällan, som du vet.

Vad jag haft svårast att driva igenom som argument är Christer Pettersson-affärens ursprung, trots att det för mig framstår som så solklart att hela Roger Östlunds delaktighet i denna affär är så falskt arrangerad, från början till slut.

Jag vänder mig nu till domstolsverket, som du ser. Jag vet inte exakt om och hur detta verk kommer in i bilden, men något bör de ju ha att säga till om. I princip är det ju tänkt att domstolsförhandlingar ska vara självsanerande: den misstänkta parten får sitt stöd av sin försvarsadvokat, statens krav tillgodoses av åklagaren, medan rätten fattar det kloka slutliga beslutet. Det är förstås en djup tanke, som kanske fungerar i de flesta fall.

Men i Palmeaffären har allt gått snett, eftersom försvaret leddes av en mycket svag och långsam advokat, och eftersom åklagaren, RÅ, var ansvarig för hela misskötseln av ärendet, och eftersom domstolen uppenbarligen litade på ”den öppna rättegången” och aldrig kontrollerade förundersökningsprotokollet som låg på domstolens bord!

Kan du läsa mina texter? Kan du agera? Den situation vi har i dag är att sedan Leif GW:s ”konspiration”, den värsta beskyllning som över huvud taget kan riktas mot en rättsstat, försvunnit in i en av rikspolischefens hemligaste pärmar, så är allt tyst. Jag är den ende som frågat såväl Leif GW som rikspolischefen, men båda svarar ”sekretess”!

En angreppspunkt, som jag prövat någon gång, är förstås att hävda att hela sanningen i Palmeärendet finns i dokumentationen hos Stig Edqvist på rikskrim: ja, jag menar att det förhåller sig så. Bl a finns hela ärendet ”Dekorimamannen”5 noggrant beskrivet i de över 50 hemliga spaningsuppslag och liknande som ingen utomstående någonsin fått se. Alla avslöjanden finns i Edqvists pärmar – de måste öppnas! Som sagt: jag ber om din hjälp, och du finner säkert egna infallsvinklar!

Din tillgivne

Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66 eller 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"